(Twilight Over Burma) ရုပ္ရွင္ျပသခြင့္မရွိတဲ့ “ဒီမိုကေရစီ”

ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ “အရိုးတြန္” စရာကိစၥေတြမ်ားျပားလွပါတယ္။ (Twilight Over Burma) ရုပ္ရွင္ကေတာ့ မ်ားျပားလွတဲ့ အရိုးတြန္စရာကိစၥေတြထဲက တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သီေပါေစာ္ဘြားစဝ္ၾကာဆုိင္ကို လက္စေဖ်ာက္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္သည္တရားခံဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ စစ္အုပ္စုပါပဲ။ ထုိစဥ္က သီေပါ ေစာ္ဘြားဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕အမုန္းဆံုးလူမ်ားစာရင္းမွာ ေရွ႕တန္းကပါခဲ့ပံုပါပဲ။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕အမုန္းဆုိတာက စိတ္ေရာဂါတမ်ိဳးပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူ႔ ထက္သာတာကို မနာလုိ၊ မရႈဆိမ့္ႏုိင္တာမ်ိဳးပါ။ သီေပါေစာ္ဘြားက အျခားေစာ္ဘြားေတြနဲ႔ မတူဘဲ ေခတ္ပညာတတ္ျဖစ္သလို ရွမ္းျပည္ကိုလည္း ေခတ္နဲ႔အမီ ရင္ေဘာင္တန္း ေစခ်င္သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကို ဗိုလ္ေနဝင္း မနာလိုပါဘူး၊ မရႈဆိတ္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီလို ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ရူးသြပ္မုိက္မဲတဲ့ အမုန္းနဲ႔အျငိဳးအေတး၊ အာဃာတေအာက္မွာ သီေပါေစာ္ဘြား ေရတိမ္နစ္ခဲ့ရတာပါ။ ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔စစ္အုပ္စုဟာ သီေပါေစာ္ဘြားကို သတ္ျဖတ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈတင္ မကပါဘူး။ အေလာင္းေဖ်ာက္ဖ်က္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈကို တပါတည္းက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီကေန႔အထိ ဘယ္လို ေျဖရွင္းခ်က္မ်ိဳးမွ မေပးခဲ့ၾကပါဘူး။ (SNLD) ပါတီဥကၠ႒ ခြန္ထြန္းဦးဟာ သီေပါေစာ္ဘြားနဲ႔ တူအရီး ေတာ္စပ္တယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့ (Twilight… Read More »

ဗကသ နဲ႔ ဗကပ

bakathabakapa

အလုပ္သမားသပိတ္အေရး ျပည္သူသုိ႕ အစီရင္ခံစာ(၃)

အလုပ္သမားသပိတ္ကို ျဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းမႈ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အလုပ္သမားမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းစက္ရုံေရွ႕တြင္ ရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆင္းရဲ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ မီးဖြားကာစ ကေလးမ်ား ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ မိုးသီးဒဏ္ေၾကာင့္ မိန္းကေလးတေယာက္ ေဆးရုံပို႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဒုကၡကို မည္သူမွ် အေရးလုပ္ေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဧျပီလကုန္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ကားျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ဝမ္းတြင္းျမိဳ႕အေရာက္ ျမတ္ညီေနာင္ ဘုရားအနီးတြင္ အာဏာပိုင္တို႔က တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔သည္ ဧျပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမတ္ညီေနာင္ ဘုရားဝင္းအတြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အာဏာပိုင္တို႔က ႏွစ္ရက္အတြင္း ျပႆနာ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးပါမည္။ ဧျပီ ၂၇၊ ဧျပီ ၂၈ ႏွစ္ရက္ေစာင့္ဆိုင္းပါဟုေျပာျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခိုင္းခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားမ်ား အလြန္သေဘာထားၾကီးၾကသည္။ ရက္ ၆၀ ကာလတြင္ မည္သူကမွ် အေရးမလုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခု ၂ ရက္ေစာင့္ပါဆိုေသာအခါ ညႇိႏိႈင္းခ်က္ကို… Read More »

အလုပ္သမားသပိတ္အေရး ျပည္သူသုိ႕အစီရင္ခံစာ အပုိင္း(၂)

ခုံသမာဓိေကာင္စီဆုံးျဖတ္ခ်က္ အလုပ္သမားမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကေသာ အခ်က္မ်ားအနက္ အျပင္းထန္ဆုံးထိုးႏွက္ၾကသည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မနာခံရေကာင္းလားဟူေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ခုံသမာဓိေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္သာ အေျဖမွန္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကေရာ၊ ဤျဖစ္စဥ္ကို ကြင္းဆက္မိေအာင္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံမသိသူ တခ်ဳိ႕ကပါ ယူဆၾကပုံရသည္။ ထိုသို႔ယူဆျပီး အလုပ္သမားမ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾကသူမ်ားသည္ ခုံသမာဓိေကာင္စီ၏ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၃၅ မ်က္ႏွာကို အစအဆုံး ဖတ္ခဲ့ၾကဖူးပါသလား။ အကယ္၍ ဖတ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ ထို ၃၅ မ်က္ႏွာပါ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံျပဳစုခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို သိၾကပါသလား။ ပထမဆုံးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အလုပ္သမားဘက္ကို မၾကားနာဘဲအလုပ္ရွင္ဘက္က ထြက္ဆိုခ်က္အေပၚတြင္သာ မူတည္သုံးသပ္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ပင္။ ဒုတိယသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ခုံသမာဓိေကာင္စီခုံအဖြဲ႔သည္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္အတြင္းတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပီးစီးေအာင္ မခ်မွတ္ႏိုင္ဘဲ ရက္အမ်ားအျပား ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒက သတ္မွတ္ေသာရက္အတြင္း ျပီးျပတ္ေအာင္ မလုပ္ျခင္းသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ ပ်က္ကြက္ျခင္း… Read More »

စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားသပိတ္အေရး ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ အပုိင္း(၁)

နိဒါန္း စစ္ကိုင္းျမိဳ႕ ပတၱျမားစက္မႈဇုံ Myanmar Veneer & Plywood Private Ltd; မွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ ဆင္းရဲသား အလုပ္သမား ၁၆၁ ေယာက္ကို မတရား အလုပ္ျဖဳတ္၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဟာ ထိုစက္ရုံတရုံႏွင့္သာမက တႏိုင္ငံလုံးက စက္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္သမားမ်ား၏အနာဂတ္ႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း သစ္ေခ်ာထည္စက္ရုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝကိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္၊ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပုံ အဆင့္ဆင့္ကို နားလည္ႏိုင္ရန္၊ အလုပ္သမားေတြကို မည္သူကမည္သို႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကာ က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲေရာက္ေအာင္ ေခ်ာင္ပိတ္ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ အလုပ္သမား အေရးကို အနီးကပ္ေလ့လာေနသူ ရဲေဘာ္တဦးက အမ်ားျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပအပ္ပါသည္။ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ MyanmarVeneer စက္ရုံသည္ သစ္ပါးလႊာႏွင့္ ခြဲသားမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရုံျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ကာ ဗမာႏိုင္ငံသို႔ အရင္းအႏွီးေငြထုပ္ပိုက္ ေရာက္လာျပီး ဗမာႏိုင္ငံက သစ္ကိုသုံး၊ ဗမာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားကိုခိုင္း၊ ဗမာႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ သစ္ပါးလႊာႏွင့္ ခြဲသားမ်ား ထုတ္လုပ္၍ ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္မွတဆင့္… Read More »

ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေပးပို႔ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သဝဏ္လႊာ

feltocpcanada

Felicitation to the 38th Convention of the Communist Party of Canada

ToCPCanda