ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် အမှတ် (၂)

ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် အမှတ် (၁)

ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးမှ တတိုင်းပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးရေးသို့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(ယာယီ) ၏ အစီရင်ခံစာ (၁၉၉၄ သြဂုတ်)

Gs-Report-1994

အိန်ဂယ်၏ ပေးစာများ