နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ (ရဲဘော်ကျန်းဇဲ့မင်)

Comrade-JiangZemin

၂၁- စာစဉ်၊ အမှတ် ၁၂၊ ၂၀၀၉ – ဇန်နဝါရီ

ပြည်သူ့အာဏာဂျာနယ် – အမှတ် ၃၀ (၂၀၀၈ သြဂုတ်)

pd30

ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ)

gsreport2008may

အားလံုးသုိ႔ (၁/၂၀၀၈)

ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ)

gsreport2008feb

ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကြေညာစာတမ်း ( ကားလ်မာ့က်စ်၊ ဖရက်ဒရစ် အိန်ဂယ်)

communistmanifesto2008feb