အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၃) အမွတ္ (၁)

AYDB3-1 by on Scribd AYDB3-1

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၂)

AYDB2-12

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၁)

AYDB2-11

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၀)

AYDB2-10

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ အမွတ္ (၄၁)

pd41

အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၉)

AYDP2-9

ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက – ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမေဒးေၾကညာခ်က္

ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္။ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒအေရးတို႔ အတြက္ ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ညဴကလီယာစစ္ပြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္တခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေစေနတဲ့ ထရမ့္ရဲ႕စစ္ယႏၱရားႀကီးအရိပ္ေအာက္မွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ အႏုျမဴသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရေျပာရရင္ ထရမ့္ပ္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာပဲ ကမၻာပ်က္ေန႔ တြက္ခ်က္တဲ့နာရီကို ႏွစ္မိနစ္ခြဲ ပိုနီးသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာႀကီး ဒီေလာက္ကမၻာပ်က္ေန႔နဲ႔ နီးခဲ့တာဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ စစ္ေအးစစ္ပြဲရဲ႕အထြတ္အထိပ္တုန္းက အေမရိကန္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို တိုက္ဖို႔စစ္ျပင္တဲ့ကာလပဲ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဖူကူးယားမား ေၾကညာခဲ့တဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲဇာတ္သိမ္းခန္းပါလား။ ၿပီးခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္အတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အေပၚစီးက ရေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေျပာတဲ့ “သာလြန္ခ်က္” ကိုလည္း ႀကံဳးဝါးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ႕ ဧရာမဓနဥစၥာနဲ႔စြမ္းရည္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ကမၻာေပၚ႐ွိ ေသြးစုပ္ခံ ဆင္းရဲမြဲေတသူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊… Read More »