ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၏ တပ္မေတာ္သားမ်ားသုိ႔ ပန္ၾကားလႊာ (၂၉ – ၁ – ၂၀၀၃)

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၃ (၂၀၀၃ ဇန္န၀ါရီ)

pd23

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

အေမရိကန္အစုိးရအား နအဖ က ေျဗာင္ လက္ယပ္ေခၚလုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ … ဘဏ္မ်ားအၾကပ္အတည္းေတြ႕ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ … (၂၃-၂-၂၀၀၃) လူထုကို ‘၁၂ ဘုိး’ က်ည္ေတြသုံးၿပီး ပစ္ခတ္ဖုိ႔ နအဖျပင္ဆင္ေနတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ … (၉-၁-၂၀၀၃)

ဦးေနဝင္းကြယ္လြန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ (ေဟာင္း) ေက်ာ္ေဇာ၏ ပန္ၾကားခ်က္ (၅ – ၁၂ – ၂၀၀၂)

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၂ (၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာ)

pd22

နအဖ သုိ႔ ဗကပ၏ အိတ္္ဖြင့္ေပးစာ ( ၁ – ၉ – ၂၀၀၂ )

ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္ – အမွတ္ ၂၁ (၂၀၀၂ မတ္)

pd21