၂၁ – စာစဉ်၊ အမှတ် ၇ ၊ ၂၀၀၅ – ဇူလိုင်

အခြေအနေသုံးသပ်ချက်၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ မေ)

GS_REPOR

၂၁ – စာစဉ်၊ အမှတ် ၆ ၊ ၂၀၀၅ – ဖေဖော်ဝါရီ

ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ အစီရင်ခံစာ (၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ)

gs report dec2004

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၄) ( ၉ – ၁၂ – ၂၀၀၄)

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၃ ) ( ၆ – ၁၁ – ၂၀၀၄)

အားလံုးသုိ႔ တင္ျပခ်က္ (၂ ) ( ၂၅ – ၁၀ – ၂၀၀၄)