အလုပ္သမားသပိတ္ေတြကို ပင့္ဖိတ္ေခၚယူေနတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀

By | July 10, 2015

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ (အဆိုျပဳႏႈန္းထား) က်ပ္ ၃၆၀၀ (တစ္နာရီ ၄၅၀ က်ပ္) ကို ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အခုေၾကညာတဲ့ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွာ အဆိုျပဳႏႈန္းထားသာျဖစ္ၿပီး၊ အတည္မျဖစ္ေသး၊ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္/ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ အတည္ျပဳေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္ေရး ၾကန္႕ၾကာေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “အလုပ္သမားျပႆနာေတြျဖစ္ေအာင္ မီးေမႊးေပးေနတာ ျဖစ္တယ္”လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ေရႊမန္းက ေျပာဖူးပါတယ္။ အခုလို (အဆုိျပဳႏႈန္းထား) ေၾကညာလိုက္ေတာ့မွ မီးေတြထေတာက္ေတာ့မယ့္ ကိန္းဆုိက္ေနပါၿပီ။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အလုပ္သမားေတြဘက္ကေရာ စက္ရံုအလုပ္ရွင္ေတြဘက္ကပါ ကုိယ္စီရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ မေက်နပ္ၾကပါဘူး။ အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္ေတြ ပိတ္သိမ္းမယ္လုိ႔ ေျပာေနၿပီး အလုပ္သမားေတြဘက္က သပိတ္ေမွာက္မယ္လုိ႔ တုံ႔ျပန္ေနၾကပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြဘက္က မေက်နပ္မႈဟာ တရားမွ်တမွန္ကန္ၿပီး၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္တဲ့ မေက်နပ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကာလမွာ လူတစ္ေယာက္ အဝစား ထမင္းတစ္နပ္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေန႔ လုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ဆုိတာ ထမင္းတစ္နပ္စားၿပီး ဗုိက္ေမွာက္ေနရမယ့္ကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဆုိတာက တစ္ေန႔တမ်ိဳး တက္ၿပီးရင္း တက္ေနတာပါ။ က်သြားတယ္ဆုိတာ မရွိပါ။ ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရဟာ ပလုိင္းေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္ေနတာပါ။ လုပ္ခလစာေတြ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လုိက္တုိင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက အရင္တက္ၿပီးသား ျဖစ္္ေနပါတယ္။ စစ္ဗုိလ္ေတြေပးတဲ့ အမိန္႔နဲ႔ မာရွယ္ေလာကို လံုးဝမနာခံတာ၊ ပမာမခန္႔လုပ္ေနတာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းပဲရွိမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပထားရာမွာ မိသားစုဝင္ ေလးဦးရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုရဲ႕ တစ္ရက္ စားစရိတ္ဟာ က်ပ္ ၃၀၀၀ အနည္းဆံုးရွိပါတယ္။ ဒါဟာ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြ မပါ ပါဘူး။ အလုပ္ဆင္းလာၾကတဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ထမင္းဘူးကို ဖြင့္ၾကည့္ၾကစမ္းပါ။

ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြဘက္က ေတာင္းဆိုေနတဲ့ တစ္ေန႔လုပ္ခ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၄၀၀၀ ကေန ၆၀၀၀ အၾကားရရွိေရးဟာ လက္ရွိမွာ တရိပ္ရိပ္နဲ႔ထုိးတက္ၿမဲတက္ေနတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဆုိရင္ အလ်ဥ္မီရံု၊ မငတ္ရံုတမယ္သာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လုပ္ခလစာဟာ အာဆီယံႏုိင္ငံေတြထဲက အနိမ့္ဆံုးစာရင္းမွာ ပါဝင္ေနတာပါ။ ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရက အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ (LDC) စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ႂကြားလံုးထုတ္ေနေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ဆင္းရဲတြင္းႏြံထဲမွာ နစ္ၿမဲ နစ္ေနဆဲပါ။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ေဒသတြင္း ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေတြထံကေန လက္ျဖန္႔ေတာင္းႏုိင္ဖုိ႔ စာရင္းက ဖ်က္တာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရဟာ ျပည္ပစက္ရံုပုိင္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားထုအၾကားမွာ ငါးၾကင္းဝမ္းပ်ဥ္းသားကို စားလိုတဲ့ ေျမေခြးယုတ္လို က်င့္ႀကံေနသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားသပိတ္နဲ႔ စက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြကို တစ္ဖက္က လွန္႔ေနၿပီး၊ အလုပ္သမားထုကိုေတာ့ စက္ရံုေတြ ပိတ္သိမ္းသြားလိမ့္မယ္၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္မလာဘဲ ေနလိမ့္မယ္ဆုိတာေတြနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။

စက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြဘက္ကလည္း အစုိးရဝန္ႀကီးဌာန ၃၀ ေက်ာ္ကို ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေပးရ၊ ခြံ႔ရ၊ ဂါရတဲ့ လဘ္ေပးလဘ္ယူမႈေပါင္းစံုကို ဖြင့္ခ်ေနပါတယ္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကလည္း ျပည္ပအလုပ္ရွင္ေတြ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC) မွာ ပရိုပုိဆယ္ တင္ခဲ့စဥ္က ေရးသားကတိျပဳထားတဲ့ လုပ္ခႏႈန္းထားေတြ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အလုပ္သမားထုနဲ႔ ရန္တုိက္ေပးေနပါတယ္။

စက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြဘက္က လက္ညွိဳးထိုးျပေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ဆက္သေနရတဲ့ ဆက္ေၾကးေတြ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔၊လွ်ပ္စစ္မီး၊ဆိပ္ကမ္းတင္ပုိ႔မႈစတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အံုဆုိင္ရာအားနည္းခ်က္ေတြ အေျမာက္အျမားရွိေနတာကို ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ ေျပာေနတာေတြဟာ နည္းလမ္းက်တဲ့ ေျပာဆုိမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ အုပ္စုိးသူအစုိးရနဲ႔ စက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြဟာ ကိုယ္လြတ္ရုန္းေနၾကတဲ့အတြက္ နစ္နာမႈမွန္သမွ် အလုပ္သမားထု ပခံုးေပၚ၊ ေခါင္းေပၚက်ေနပါတယ္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ အဆိုျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃၆၀၀ ကိုသာ အတည္ျပဳခဲ့မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု ၁၀၀ ခန္႔ ပိတ္ သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိပိတ္သိမ္းသြားမယ္ဆုိရင္ အလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားၿပီး၊ အဲဒီ အလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကို မွီခုိေနရတဲ့ မိသားစုဝင္ လူဦးေရ ေျခာက္သိန္းကေန ၁၀ သိန္း ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္လာမွာပါ။

တကယ္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရဟာ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔အတူ အလုပ္သမားထုရဲ႕လုပ္အားကို ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လုပ္အားကို ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ျပည္ပစက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြထံ ေရာင္းစားေနသူသာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပက လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရမိသားစုေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ ကင္းလြတ္ၿပီးသီးျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလု႔ိ မရႏုိင္ပါဘူး။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မတီ အဆင္ဆင့္ဆုိတာကလည္း စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ားနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္စစ္အစိုးရရဲ႕အကိ်ဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ညွိႏိႈင္းေပးေနတဲ့၊ အလုပ္သမားထုရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ကန္႔သတ္ခ်ိဳးႏွိမ္ေစ်းဆစ္ေပးရတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ေကာ္မတီေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း မသိဟန္၊မၾကားဟန္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အလုပ္သမားထုဘက္က ရပ္တည္ ကာကြယ္ေပးျခင္း မရွိပါဘူး။ အလုပ္သမားသပိတ္ေတြ၊ ဆႏၵျပမႈေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါတုိင္း ဒီလကၡဏာခ်က္ဟာ ပုိလုိ႔ပိုလုိ႔ ထင္ရွားရွင္းလင္းလာပါတယ္။ အခုလည္း ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရက စက္ရံုပုိင္ရွင္ေတြနဲ႔ ရန္တုိက္ေပးေနသလုိ စက္ရံုတစ္ခုနဲ႔ အျခားစက္ရံုတစ္ခုက အလုပ္သမားေတြအၾကားမွာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ကို လက္ခံသူနဲ႔လက္မခံသူ ကြဲျပားသြားေအာင္ အသံမ်ိဳးစံု လႊင့္ထုတ္ၿပီး အလုပ္သမားထု အစည္းေျပသြားေအာင္ ေသြးခြဲေနတာကို သတိျပဳၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားေတြကေတာ့ အတုိက္အခံပါတီလုိ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲရႈံးသြားတာနဲ႔ အေျခခံမဲစာရင္းသြားစစ္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္း ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း တြန္းပုိ႔လာေနတဲ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ သူတုိ႔ရဲ႕ သပိတ္လက္နက္ကို ရဲရဲရင့္ရင့္ကုိင္စြဲလာၾကရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တဲ့ အလုပ္သမားသပိတ္ေတြ၊ ဆႏၵျပမႈေတြကို လယ္သမားေတြ၊ အစုိရဝန္ထမ္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ အေထြေထြမေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လံုးပန္းၾကသင့္ပါေၾကာင္း ေဆာ္ၾသလိုက္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *