ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေသာ္လည္း ဦးမညြတ္

By | December 23, 2014

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဘက္မွ ၂၀၁၅ ခုမတုိင္မီ ခုအခ်ိန္ကတည္းက အၾကမ္းဖက္နည္းဗ်ဴဟာကုိ မုိက္မုိက္ကန္းကန္း က်င့္သုံးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသနတ္သံေပးအခ်က္ျပလုိက္ေပၿပီ။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေသြးခြဲမႈ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကားေသြးခြဲမႈတုိ႔ကုိ တဖက္က လုပ္ရင္း အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈတုိ႔ကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီေပါင္းစပ္က်င့္သုံးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔တေလွ်ာက္လုံး က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ လက္သုံးေတာ္ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားကုိ အေျခအေနႏွင့္အညီ တုိးခ်ဲ႕က်င့္သုံးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လုိင္ဇာဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းကုိ အေျမာက္ႏွင့္ ထုျခင္းမွအစ၊ သပိတ္ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ကုိပါၾကီးကုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အုိးအိမ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား၏ တဲအိမ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းအလယ္၊ ယခု လက္ပံေတာင္း ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈအဆုံး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဘက္မွ (ငါ့ကုလားက ဓားပါတယ္) ဟု ျပည္သူလူထုအား အသိေပးၿခိမ္္းေျခာက္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာပုိင္တုိ႔၏ ေစာ္ကားအႏုိင္က်င့္မႈ လုပ္ဟန္လည္း ျဖစ္သည္။

လူ႔အရုိင္းအစုိင္းတုိ႔အုပ္စုိးေသာ တုိင္းျပည္ဝယ္ လယ္သမားထု ေသြးအုိင္ထုထဲ နစ္ေနစဥ္ လယ္သမားအေရးကုိ လ်စ္လ်ဴမရႈဘဲ အေလးအနက္ထားသူ အင္အားစုကသာ သမုိင္းတြင္ လယ္သမားထု ေထာက္ခံမႈ ရရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ အဆုံးသတ္ ေအာင္ပြဲကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ထားေသာ အာဏာရအုပ္စုိးသူမ်ားကုိ ဘဝအရ ေလာက္ေလးခြမ်ားႏွင့္ ခုခံေနရေသာ လယ္သမားထုအေရးကုိ ဂရုတစုိက္ စာနာေထာက္ခံသူ၊ လက္တြဲကူညီသူ၊ ဝန္းရံေဖးမသူမ်ားကုိ သမုိင္းက ေမာ္ကြန္းတင္ေပလိမ့္မည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံအတြင္း အသက္ေပးခဲ့ရေသာ မဝင္းေမာ္ဦးကုိ ယေန႕တုိင္ မေမ့ႏုိင္ေသးသလုိ၊ ဖဆပလ ေခတ္က ထြန္းတုံးတုိက္ပြဲဝင္ရင္း အသက္စြန္႕သြားရေသာ မေဆာင္းတင္ကုိ ယေန႕တုိင္ မေမ့ႏုိင္ၾကေသးသလုိ မိမိေျမယာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႕ ဘဝေပးအသိျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း အသက္ေပးသြားရေသာ ေဒၚခင္ဝင္းကုိလည္း ျပည္သူမ်ား ေမ့ေလ်ာ့ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႕ေခတ္သည္ အာဏာရ အရုိင္းအစုိင္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါမက်န္ တုိက္ပြဲဝင္ေနရေသာေခတ္ ျဖစ္ေလသည္။
အုပ္စုိးသူက မည္သုိ႕ပင္ အၾကမ္းဖက္လာသည္ျဖစ္ေစ တျပည္လုံးမွ အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိးစုံေသာ တုိက္ပြဲဝင္မႈမ်ားကုိ အရႈံးမေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆင္လက္ဆင္ႏႊဲသြားရေပမည္။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဘက္မွ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားျဖင့္ အမွားမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ က်ဴးလြန္လာေနသည္။ လက္ပံေတာင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈအပါအဝင္ တျပည္လုံးမွ ျပည္သူမ်ား မတရား အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ေၾကကြဲဖြယ္ နာၾကည္းဖြယ္ ေဒါသေပါက္ကြဲဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ တုိက္ပြဲဝင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းေအးေအးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ကုိ ကုိင္စြဲကာ အေျခအေနကုိ မွန္ကန္စြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသင့္သည္။ ရန္သူ႕အမွားကုိ အသုံးခ်ကာ မိမိဘက္မွ တည္ၿငိမ္မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သြားႏုိင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းသြားသင့္သည္။

ေျခဆုံးေခါင္းဆုံး လက္နက္အျပည့္အစုံ တပ္ဆင္ထားသည့္ စစ္တပ္အားကုိးႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ေနေသာ အာဏာရအုပ္စုိးသူမ်ားကုိ လက္နက္မဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားက တုိက္ပြဲဝင္ေနရျခင္းသည္ နဂါးမင္းႏွင့္ သူေတာင္းစား စစ္ခင္းေနရသည္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည္။ မွန္ကန္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ တုံ႔ျပန္တုိက္ပြဲဝင္ႏုိင္မွသာ ေရရွည္တုိက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔ ဗမာျပည္တြင္ တကြဲတျပားစီ ျပန္႔က်ဲေနေသာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထု၏ ခုခံတြန္းလွန္မႈမ်ားကုိ အာဏာရအုပ္စုိးသူမ်ားက တဖဲ့ခ်င္း ဝါးၿမဳိစားသလုိ တုိက္ပြဲတခုခ်င္းစီ ဖိႏွိပ္ၿဖဳိခြဲေနသည္။ ပုိမုိႀကီးမားေသာ အင္အားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အင္အားစုစည္း တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ႕ အေျခအေနက တစတစ ေတာင္းဆုိလာေနသည္။

တုိက္ခုိက္ရမည့္ ရန္သူပစ္မွတ္ကုိ ေဝဝါးသြားေစရန္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အရႈပ္အေထြး ဖန္တီးမႈ အရိပ္အျခည္မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ျမင္လာေနရသည္။ အဓိက တရားခံျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားကုိသာ အဓိက ပစ္မွတ္အျဖစ္ ဦးတည္ထားသင့္ေပသည္။

“ဖိႏွိပ္ခံရသူကြ်န္ေတြက ပုန္ကန္ဖုိ႔ မစဥ္းစားရင္ ကြ်န္ျဖစ္ေနရတာပဲ ေကာင္းပါတယ္” ဟု လီနင္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ မတရားဖိႏွိပ္ခံရေသာ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဗမာျပည္မွ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားသည္ သူရသတၱိျပည့္ဝေသာတုိက္ပြဲမ်ား၊ နည္းပရိယာယ္ၾကြယ္ဝၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ တုိက္ပြဲမ်ား၊ စည္းရုံးႏုိင္စြမ္းရွိၿပီး အင္အားစုစည္းကာ ညီညြတ္က်ယ္ျပန္႔ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားကုိ အရႈံးမေပးေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရင္း ခုတ္မည့္ဓားေအာက္ ထုံေပေပျဖင့္ လည္စင္းေပးေသာ သုိးသူငယ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရမည့္အခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္လာေခ်ၿပီ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *