“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” သုိ႔မဟုတ္ မရိုးႏုိင္ေသာလွည့္စားနည္းတစ္ခု (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္)

By | March 4, 2014

အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းေတြ ဖန္တီးၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားအၾကား ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႀကံဖန္တီးရန္ အံခြေနသူေတြ၊ ေသြးေအးလက္ယဥ္သူေတြ၊ လက္မရြံ႔သူေတြ၊ လက္ျမန္သူေတြ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုေခတ္ေနာက္က် ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာ အခ်က္ကလည္း အုပ္စိုးသူမ်ားအတြက္ အခါေကာင္း၊ အခြင့္ေကာင္းတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါသည္။

ယင္းတို႔အနက္ ဘာသာေရးနဲ႔လူမ်ိဳးေရး ေသြးခြဲရန္တုိက္လွည့္စားျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားအတြက္ မရိုးႏုိင္ေသာ လက္သံုးနည္းလမ္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” သည္ သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တုိင္ လႊတ္္ေတာ္တင္ေပးသည့္ အဆင့္ထိ ပံုေပၚလာခဲ့ၿပီ။ ဗိုလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဗုိလ္သိန္းစိန္ႀက့ံဖြ႔ံအစုိးရ၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျပန္အလွန္ေဘာလီေဘာပုတ္ေနၾကၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

“မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ယခုလို လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာႏုိင္ရန္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္တို႔ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပေခ်ာင္းေက်းရြာက ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို အရင္းျပဳၿပီး သံတြဲ ၊ ေတာင္ကုတ္၊ မိတၱီလာ၊ ဥကၠံ၊ လားရိႈး၊ ထန္းကုန္းေက်းရြာတို႔မွ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးေတြ၊ အသက္ေတြ၊ ေနအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို သတ္ျဖတ္၊ မီးတိုက္၊ ရက္ရက္စက္စက္စေတးၿပီး ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” အတည္ျပဳႏုိင္ေရးႏွင့္ “၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ” တြင္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီ အႏုိင္ရေရးအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မဲေပးခြင့္ျပဳၿပီး အသံုးခ်ခဲ့သည့္နည္းတူ ယခုလည္း “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ဆိုသည့္ကိစၥတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊ မူဆလင္မ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို စေတးေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ သူ႔ပါတီမဲရေရးအတြက္ တစ္နပ္စားစဥ္းစားနည္းျဖင့္ “ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ” ဆုိသည့္ လုပ္ရပ္ကို ဦးႏု စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဖူးသည္။ ရလဒ္မွာ (KIO/KIA) လႈပ္ရွားမႈသာေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး၌ ဦးႏုအာဏာလက္လြတ္ခဲ့ရသည္။ ဦးႏု၏ ဤသုိ႔အျမင္တို မိုက္မဲသည့္ လုပ္ရပ္ေဟာင္းကို (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ”အမည္ျဖင့္ အစြံထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ “ဘာသာေရး” ကို ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီမဲရေရးအတြက္ ခုတံုးလုပ္အသံုးခ်ျခင္းပင္။ သမၼတ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္က ဥပေဒအျဖစ္ မည္သို႔ ျပ႒ာန္းႏုိင္မည္ကို ဗိုလ္ေရႊမန္းထံေပးသည့္ သူ႔ သဝဏ္လႊာဆိုသည္ထဲမွာပင္ လမ္းျပထားေသးသည္။ ဤအခ်က္ကပင္ ႀကံ့ဖြ႔ံအစိုးရႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူေတြ ႀကိဳးကုိင္စီမံေနသည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အတိအလင္းသက္ေသျပသေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းဆိုသည္ကို စစ္အုပ္စုက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျဖင့္ အကြက္ေစ့ေစ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ စစ္တပ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကိုလည္း စစ္အုပ္စုက ကုပ္ခြစီးထားၿပီး တစ္လက္ကိုင္တပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ တုိင္းျပည္၏ အဓိကအသက္ေသြးေၾကာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကိုလည္း “ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပုိင္လီမီတက္” ျဖင့္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ထုိနည္းတူပင္ “ဘာသာေရး”တြင္လည္း ဘာသာႀကီးဝါဒ (ဝါ) ဘာသာေရးေရွာ္ဗင္ဝါဒအျဖစ္ ေျဗာင္အသံုးခ်လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေသာ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ေျပလည္ေစရန္ ဥပေဒ ၄ ရပ္မျဖစ္မေနျပ႒ာန္းေပးရမည္” ဟူ၍ (မဘသ) အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ) ဥကၠ႒ အဂၢမဟာပ႑ိတ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ ဘဒၵႏၱတိေလာကဘိဝံသက ဆုိ၏။

ဤသုိ႔ေျပာဆုိခ်က္မွာ အျဖစ္မွန္ကို တမင္တကာလိမ္ညာဖံုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းလႊဲျခင္းသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
ယေန႔ဗမာျပည္၌ ေဆးယဥ္ေနေသာ တီဘီအဆုတ္နာေရာဂါကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမႈေရးမညီမွ်မႈမ်ား၏ အဓိက လက္သည္ တရားခံမွာ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရ၏ အေမြခံႀကံ့ဖြံအစုိးရအပါအဝင္ ေဖာက္ျပန္ေသာအုပ္စုိးသူ အစုိးရအဆက္ဆက္၏ မွားယြင္းညံ့ဖ်င္းေသာ ေပၚလစီမ်ား ၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ေသြးစုတ္မ်ား၏တုိက္ရုိက္အက်ိဳးဆက္ရလဒ္သာျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုဘဝသည္ ခၽြတ္ၿခံဳက်မြဲေတဆင္းရဲခဲ့ရၿပီး အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားမွာ မူ ကုေဋႂကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ တုိင္းျပည္ဘ႑ာဥစၥာမွန္သမွ် လုယက္သိမ္းပုိက္သြားၾကသူမ်ားမွာ ဒင္းတို႔သာလွ်င္ျဖစ္ သည္။ ဤအျဖစ္မွန္ကို (မဘသ) ဥကၠ႒သည္အဘယ့္ေၾကာင့္ တမင္ဖံုးကြယ္ထားပါသနည္း၊ တမင္ေရွာင္လႊဲခဲ့ပါသနည္း။

ထုိ႔အျပင္ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ၏ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဘာသာျခားကိုးကြယ္သူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဥစၥာဓနကို ဖ်က္ဆီးရန္ ႏွင့္လုယက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစၥလာမ္ဘာသာဝင္၊ မူဆလင္ျဖစ္လို႔ ေဟာေျပာခြင့္မျပဳရ”၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို “စီပိုး” စသျဖင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ရမ္းကား အတင့္ရဲလာေနသည္။

လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမိ်ဳးေရး၊ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳမႈေတြ ဆက္ၿပီး မျဖစ္ပြားေစလိုလွ်င္ “မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ” ကို “မျဖစ္မေနျပ႒ာန္း”ေပးရမည္ဟုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းသုိ႔ အေျခခံဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ေျဗာင္ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ္လည္း ဒီခ်ဳပ္အပါအဝင္ အတုိက္အခံဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ားသည္“ျပဳျပင္ေရးမိႈင္း”မိေနၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္၊အႏုိင္က်င့္ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈမွန္သမွ်အေပၚအေလွ်ာ့ေပးေခ်ာ့ျမဴေရး ခ်ိန္ဘာလိန္ဝါဒကိုသာ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေနပါသည္။ ျပတ္သားသည့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ပင္ မထုတ္ဝံ့ပါေခ်။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ်၊ စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္စစ္္တပ္ကို လက္ဝါးႀကီးခ်ဳပ္ ကုိင္ထားႏုိင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ဤကဲ့သုိ႔ေသာႏုိင္ငံေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈမ်ား သည္ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ဆက္ တုိက္ ေပၚေပါက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္စစ္တပ္ကို စစ္အုပ္စုက အခြင့္ထူးခံလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားမႈကို ျပတ္ျပတ္သားသားဖယ္ရွားပစ္ရမည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *