မာ့က္စ္နဲ႕အၿမဲ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တတ္တဲ့ လီနင္

By | June 21, 2016

လီနင္…ဗလာဒီမီယာလီနင္

၂၀ရာစု၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္၊ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရး အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ ဗလာဒီမီယာလီနင္အေၾကာင္း ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ ေလ့လာစရာ၊ သင္ယူစရာေတြက သမုဒၵရာေရ မခန္းႏိုင္သလို သင္၍မကုန္ ယူ၍မခန္း ျဖစ္ေခ်မည္။

လူတိုင္းလူတိုင္း သာတူညီမွ်ေရးဆီ၊ ဘယ္လို နည္းႏွင့္မွ်၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် ဖိႏွိပ္မႈမရွိသည့္ လူ႔ေဘာင္ဆီေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုေသာ ယေန႔ေခတ္လူမ်ားအတြက္ လီနင္သည္ စံျပပုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သည္။ ဖတ္စာတအုပ္ျဖစ္သည္။ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတခု ျဖစ္သည္။

ပညာတတ္လူလတ္တန္းစားမိသားစုတြင္ လီနင္ ေမြးဖြားႀကီးးျပင္းခဲ့သည္။ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အဂၤလိပ္၊ ရုရွား ဘာသာစကားမ်ား တတ္ကၽြမ္းသည့္ ေက်ာင္းဆရာ သားသမီးမ်ား ပီသစြာ လီနင္တို႔ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ ဘာသာစကား ၄ မ်ိဳးကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ေျပာႏိုင္၊ ေရးႏိုင္၊ ဖတ္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ေနသည္။

လီနင္သည္ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ကားလ္မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တို႔၏ စာေတြကို ေကာင္းေကာင္း တူးဆြခံစားဖတ္ရႈႏိုင္သည္။ ကားလ္မာ့က္စ္ ဂ်ာမန္လို ေရးထားေသာ The Poverty of Philosophy ကို လီနင္သည္ သူ႔ညီမ အိုလ္ဂါႏွင့္အတူဖတ္ေၾကာင္း လီနင့္အစ္မ အန္နာ က ေျပာျပသည္။

လီနင့္အစ္ကို ဆရွာ (SaSha) သည္ ဇာဘုရင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမား တဦးပင္။ ဇာဘုရင္ လက္ထက္ တားျမစ္ထားေသာ လက္ဝဲစာေပမ်ားကို ေလ့လာသူ ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မွာ ဇာဘုရင္ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈတြင္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ႀကဳိးေပးကြပ္မ်က္ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သည္။ လီနင္ ၁၇ ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ အစ္ကို ကြပ္မ်က္မခံရမီ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္တြင္ လီနင့္ အေဖသည္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ၿပီး ဆံုးပါးခဲ့သည္။ အေဖႏွင့္အစ္ကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆံုးရႈံးရသည့္ ေသာကေဝဒနာကို ခံစားရေသာ္ျငား လီနင္သည္ စာဆက္လက္သင္ၾကားၿပီး ခဇန္တကၠသိုလ္မွာ ဥပေဒဘာသာရပ္ယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ကလာပ္စည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။

ခဇန္တကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ေနစဥ္ ေက်ာင္းသားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ပိတ္ပင္သည့္ အစိုးရ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ရဲ ဖမ္းမိၿပီး ေက်ာင္းမွ ထုတ္ခံရသည့္အျပင္ ကိုကုရွ္ခင္နာ့ ေဒသဆီ နယ္ႏွင္ခံရသည္။ ေက်ာင္းထုတ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း အျပင္ေျဖအျဖစ္ႏွင့္ ၁၈၉၁ တြင္ ဥပေဒဘြဲ႔ကို ရယူခဲ့သည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ လီနင္သည္ စာကို ေလာဘတႀကီး ဖတ္ေနခဲ့သည္။ နိကိုလိုင္ ဖီဒက္ဆီ ေတာ္လွန္ေရးအသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ထိုကာလမ်ားတြင္ ကားလ္မာ့က္စ္၏ အရင္းက်မ္းကို ေတြ႔ရွိဖတ္ရႈမိသည္။ ၎မွတဆင့္ မာ့စ္က္ဝါဒကို လီနင္ စိတ္ဝင္စားလာသည္။

လီနင့္အေမ မာရီယာသည္ သား၏ ျပင္းျပေသာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး ဆမာရာမွာ လယ္ယာေျမေတြ ဝယ္ကာ လီနင့္ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဘက္ စိတ္ဝင္စားေအာင္ ဆြယ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆမာရာမွာ လီနင္သည္ စကီလရန္ကာ့၏ ဆိုရွယ္လစ္ေဆြးေႏြးဝိုင္းထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူစိတ္ဝင္စားသည့္ မာ့က္စ္ႏွင့္ အိန္ဂယ္တို႔၏ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဂ်ာမန္ဘာသာမွ ရုရွားဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၈၈၉ တြင္ လီနင္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္းကို ရုရွားဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့သည္။ စကီလရန္ကာ့အဖြဲ႔ႏွင့္ ရုရွားတြင္ မာ့က္စ္ဝါဒကို ဘယ္လိုက်င့္သံုးၾကမလဲ ဆိုသည္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

၁၈၉၃ တြင္ ေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ စိန္႔ပီတာစဘတ္သို႔ လီနင္ ေရာက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ မာ့က္စ္ဝါဒႏွင့္ မာ့က္စ္ႏွင့္အိန္ဂယ္တို႔္၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအေပၚ လီနင္၏ သိျမင္ႏွံ႔စပ္မႈက စိန္႔ပီတာစဘတ္မွ မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားကို အံအားသင့္ေစသည္။ ခ်ီးက်ဴးစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စိန္႔ပီတာစဘတ္မွ မာ့က္စ္ဝါဒီ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မာက့္စ္၏ အရင္းက်မ္းကိုသာ ေလ့လာရန္ အားထုတ္ေလ့ရွိၿပီး မာက့္စ္၏ တျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အေလးထားမႈ ေလ်ာ့နည္းသည္။

စိန္႔ပီတာစဘတ္ကို ေျပာင္းေရႊ႔လာၿပီးေနာက္ လီနင္၏ ပထမဦးဆံုးအလုပ္သည္ မာ့က္စ္ေရးသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ေၾကညာစာတမ္း (The Communist Manifesto)၊ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္မႈ (The Critique of Political Economy)၊ အဘိဓမၼာ ေခါင္းပါးျခင္း (The Poverty of Philosophy)၊ ဂ်ာမန္အေတြးအေခၚ (German Ideology ၊ မာ့က္စ္မွရုခ်္သို႔ ေပးစာမ်ား (Letters from Marx to Ruge)၊ အိန္ဂယ္ေရးသည့္ ဒူရင္းကိုဆန္႔က်င္ျခင္း (Anti-Duhring)၊ မိသားစု၊ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၏မူလအစ (The Origin of the Family, Private Property and the State) စသည့္ စာအုပ္မ်ားမွ အဆီအႏွစ္မ်ားကို ကိုးကားထားသည့္ ျပည္သူ႔မိတ္ေဆြဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကို သူတို႔ဘယ္လို တိုက္ၾကသလဲ (What the friends of the people are and How they fight the social-democrats) ကို ေရးသားၿပီး တရားမဝင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

လီနင္၏ မာ့က္စ္ဝါဒကို ေလ့လာအသံုးခ်ႏိုင္မႈသည္ ရင္သပ္ရႈေမာ အံမခန္းပင္။ မာ့က္စ္ဝါဒကို လီနင္ သင္ယူေလ့လာရာမွာ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ယူေလ့ရွိသည္။ မာ့က္စ္ကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ဖတ္ၿပီး မွတ္စုမ်ားကို အထပ္ထပ္အခါခါ ထုတ္သည္။ ထိုထုတ္ထားသည့္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို သူ႔အလုပ္မွာ ျပန္လည္အသံုးခ်သည္။

လီနင္သည္ မာ့က္စ္ကို သိရံုတင္မက သိသမွ်ကို နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း ေတြးေလ့ရွိသည္။ ၎အျပင္ မာ့က္စ္ကို ေဝဖန္ရံႈ႕ခ်မႈ၊ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အေရးပါမႈ၊ မပါမႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့ရွိသည္။

၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ လီနင္က “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ အလြတ္က်က္မွတ္ရမည့္အရာမဟုတ္။ ဖတ္ရံုႏွင့္လည္း မၿပီး၊ ကိုယ္တိုင္ေတြးေခၚျပီး ေခတ္နွင့္ေလွ်ာ္ညီသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ယူေလ့လာရမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမရွိဘဲ၊ အကုန္အစင္ နားလည္ေအာင္ ေလးေလးနက္နက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈ မရွိဘဲ ၾကြားဝါဖို႔သက္သက္အတြက္ အသင့္ရွိေနသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ရြတ္ေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ညံဖ်င္းသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

လီနင့္မွာ အမ်ားႏွင့္မတူသည့္ မာက့္စ္ကို ေလ့လာသည့္ ဟန္တခု ရွိသည္။ မာ့က္စ္ႏွင့္ အၿမဲဲေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မာ့က္စ္၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အၿမဲႏိႈင္းယွဥ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေလ့ရွိသည္ကို ဆိုလိုသည္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ခက္ခဲသည့္အလွည့္အေျပာင္းမ်ားနွင့္ ၾကံဳရသည့္ အခါတိုင္းတြင္ လီနင္သည္ မာ့က္စ္ကို ျပန္ဖတ္ၿပီး အားကိုးအားထား ယူေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို မာ့က္စ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၿပီး တူသည့္အခ်က္၊ ကြဲလြဲသည့္အခ်က္မ်ားကို သိေအာင္ လုပ္သည္။

၁၉၀၂ ခုနွစ္မွွွွွွွွွာ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ (What is to be done ) တြင္ “ပစၥည္းမဲ့မ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ သမိုင္းက ဖန္တီးေပးေနၿပီ။ ဒီလုပ္ငန္းတာဝန္ကို ရုရွား ပစၥည္းမဲ့မ်ားက ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာပစၥည္းမဲ့ ေတာ္လွန္ေရး၏တပ္ဦးတြင္ ရွိမည္”ဟု ေရးသားထားသည္။

အမွန္တကယ္ပင္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ေတာ္လွန္ေရးက ရုရွား အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ၿပီး ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ဇာဘုရင္ကို ျဖဳတ္ခ်သည့္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ရုရွပစၥည္းမဲ့မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာပစၥည္းမဲ့ ေတာ္လွန္ေရး၏ တပ္ဦးသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

၁၉၀၅ ခုနွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာခ်ိန္တြင္ ပါတီက လူထုကို အဘယ္ေနရာကေန၍ ဦးေဆာင္မည္နည္း၊ အဘယ္မူဝါဒကို က်င့္သံုးမည္နည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ဒီမွာလည္း လီနင္သည္ မာ့က္စ္နွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည္။

၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ဂၽြန္ ဂ်ဴလိုင္တြင္ ဇာဘုရင္ႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့လိုသည့္ မင္ရွီဗစ္မ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ဇာဘုရင္ႏွင့္ မေစ့စပ္စတမ္း တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ ေဘာ္ရွီဗစ္မ်ား၏ နည္းဗ်ဴဟာတို႔ မည္သို႔မည္ပံု ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ နည္းဗ်ဴဟာ ၂ ခု (Two Tactics) ကို ေရးသားခဲ့သည္။ Two Tactics တြင္ “ဇာဘုရင္စနစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ လိုအပ္သည္” ဟုေရးသည္။ အစၥကရာ သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္တြင္ “ဇာဘုရင္လက္ထဲမွာ အာဏာရွိေနေသးတာကို ေမ့ထားသေရြ႔ သေဘာထားေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွန္သမွ် ဖရန္႔ခ္ဖို႔ ပါလီမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလို ေသးႏုပ္ ႏံုခ်ာေနမွာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။ (ဖရန္႔ခ္ဖို႔ ပါလီမန္ ဆိုသည္မွာ ဂ်ာမနီျပည္တြင္ ၁၈၄၈ ဂ်ာမန္ေတာ္လွန္ေရး ကာလအတြင္း ဘုရင္နွင့္ ရင္ၾကားေစ့ျပီး ေပၚလာေသာ လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုလိုသည္)

မာ့က္စ္ ဦးစီးထုတ္ေဝသည့္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေနာ္ရာ ဂ်ာမန္သတင္းစာမွာ မာက့္စ္က “အၾကြင္းမဲ့အာဏာပိုင္စိုးထားသည့္ ရန္သူႏွင့္ ေစ့စပ္ေက်ေအးျခင္းသည္ ေအာက္တန္းက်သည့္ အျပဳအမူမွတပါး တျခားမရွိ” ဟု ေရးခဲ့သည္ ။ ၎ကို ကိုးကား၍ လီနင္သည္ ဇာဘုရင္ႏွင့္ ေစ့စပ္ေက်ေအးျခင္းသည္ ဇာဘုရင္ကို ပ်က္စီးေစမွာလား၊ ရုရွား ေတာ္လွန္ေရးကို ပ်က္စီးေစမွာလား။ ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ႏိုင္မွ ဇာဘုရင္ႏွင့္ စာရင္းရွင္းမလား။ မာ့က္စ္ ေျပာသလို ေအာက္တန္းက်သူ အျဖစ္ခံမလားစသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို လူထုၾကား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဇာဘုရင္ႏွင့္ ရင္ၾကားမေစ့ဘဲ ဇာဘုရင္စနစ္ကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့သည္။ ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇာဘုရင္ကို ျဖဳတ္ခ်ေသာ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာေတာ္လွန္ေရးသည္ သမိုင္းတြင္ မဟာေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးဟူ၍ ကမၺည္းတင္ခံရေပသည္။

၁၉၀၅ ေတာ္လွန္ေရးသည္ လူ႔သမိုင္း၏ ပဓာနက်ေသာ ျပႆနာအသစ္မ်ားကို ေရွ႔တန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ မာ့က္စ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ထားေသာ လီနင္၏ မာ့က္စ္ဝါဒစစ္စစ္ နည္းလမ္းသည္လည္း ေတာ္လွန္ေရးမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံႏိုင္ခဲ့သည္။ လီနင္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒီမ်ား ဟူ၍လည္း မွတ္တိုင္မ်ား ေပၚထြန္းလာသည္။

၁၉၁၇ ခုနွစ္တြင္ ေရးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး (The State and Revolution ) သည္ ေအာက္ တိုဘာေတာ္လွန္ေရးကို စနစ္တက် စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏ အာဏာကို စုစည္း ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အေရးပါခဲ့သည္။ မာ့က္စ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္း သင္ၾကားမႈကို နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေလ့လာၿပီး ေကာက္ႏုတ္ေရးသားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
လီနင္သည္ မာ့က္စ္ဝါဒကို ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မာ့က္စ္ႏွင့္အိန္ဂယ္တို႔၏ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားထဲတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ပိတ္ေလွာင္မထားေပ။ သေဘာတရားအသစ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ပို၍ခို္င္ခံ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပစၥည္းမဲ့တို႔၏ လူတန္းစားတိုက္ပြဲကို ဦးစီးဦးေဆာင္ လမ္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္မူမ်ား၊ နည္းလမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ၾကံဆဖန္တီးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လီနင္သည္ ရုရွားပစၥည္းမဲ့မ်ားကိုသာမက ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့မ်ား၏ လူတန္းစားတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ မာ့က္စ္ဝါဒ မီးရႈးတန္ေဆာင္ကို ျမင့္ျမင့္မားမား ထြန္းညိႇ၍ အလင္းေပးခဲ့ေလသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *