“ဆုိင္းငံ့ေရး” စိတ္ကူး တကယ္ျဖစ္ႏိုင္/ မျဖစ္ႏုိင္

By | February 8, 2016

“ဆုိင္းငံ့ေရး” စိတ္ကူး တကယ္ျဖစ္ႏိုင္/ မျဖစ္ႏုိင္

(ေဇာ္လတ္)
(၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၅ )

(ဒီခ်ဳပ္ပါတီ) က ဦးစီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေတာ့ ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ မတ္လကုန္ရင္ “အစုိးရသစ္” ေပၚလာပါေတာ့မယ္။
ေပၚလာတဲ့ “လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရ” ဘယ္လိုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ဘယ္လိုအစိုးရ ျဖစ္သလဲဆုိတာကို သူတုိ႔ ဘာေတြဘယ္ေလာက္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ (မူ၊ေပၚလစီနဲ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ) လက္ေတြ႕ကိုၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ရမွာပါ။ ဘာေတြကိုအမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲ ႏုိင္သလဲ။ ေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကတိေတြ (တရားဥေပဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး) ကို ဘယ္ေလာက္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သလဲ။ ဒါေတြဟာ အကဲျဖတ္ရမယ့္ နယ္ပယ္ေတြ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲက ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ရပ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရၿပီး ေပၚေပါက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရဟာ တေသြးတသံတမိန္႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲႏုိင္/မေျပာင္းႏိုင္ဆုိတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ၾကမယ့္ ေခတ္ၿပိဳင္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈေတြ အေပၚကေန ျပည္သူေတြ၊ဒီမုိကေရစီ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို အေတြ႔အႀကံဳသစ္နဲ႔ သင္ခန္းစာသစ္ေတြ ရရွိလာေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေတြ စတင္ခ်ိန္ကေနစၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္ ၾကားလာေနရတဲ့ ေဝါဟာရက “ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕လုပ္ကိုင္ ေနရတယ္” ဆုိတဲ့ စကားပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစကားက “စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ (ဝါ) ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း” ကို သံတမန္ဆန္ဆန္ ေဖာ္ျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဓိက အက်ဆံုး စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈက ဘာလဲဆုိေတာ့။ “ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမယ့္ကိစၥ” ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားကလည္း “စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္သိမ္းလိမ့္မယ္” ဆုိတဲ့စကားကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။

အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရေတြဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ အာဏာကို စစ္အုပ္စုက ထာဝရသိမ္းပုိက္ထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ကို “ေလးစားလုိက္နာထိန္းသိိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္” ဆုိတဲ့ က်မ္းသစၥာျပဳခ်က္နဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ အရာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၆(စ) ဟာ စစ္အုပ္စုက အာဏာကုိ ထာဝရသိမ္းပုိက္ထားတာကို စာေခ်ာေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ေရးထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္တယ္။ အာဏာ ထပ္ၿပီးသိမ္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ အာဏာကို ထာဝရသိမ္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္ ၊ အေျခအေန(ကာလအပုိင္းအျခား) အရ အာဏာသိမ္းဖို႔ လိုအပ္လာခဲ့ရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာသိမ္းႏုိင္ေအာင္ အသင့္ဖန္တီးေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။

ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရေသာ္လည္း စုိးရိမ္စရာ၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စရာကေတာ့ ရွိၿမဲရွိေနတယ္။ အရိပ္မုိး ထားဆဲ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကို လက္ေတြ႔သာဓက ေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ပိုၿပီးေျဗာင္က်က် ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာကလည္း ေလာေလာလတ္လတ္ရွိေနတယ္မဟုတ္လား။

ဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္စတင္တဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ စစ္တပ္ပုိင္ျမဝတီသတင္းစာကေန အခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ျပလိုက္္တဲ့ စုိင္းေဝဠဳ (မဟာဥပေဒ) ရဲ႕ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို အမိႏုိ္င္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထာဝရ မေျပာင္းမလဲတည္ရွိေစလို” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးအာေဘာ္ျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရက “ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို မေျပာင္းနဲ႔” လို႔ စစ္တပ္က ေျဗာင္ထြက္ေျပာတာပဲျဖစ္တယ္။ “ျဖစ္ – ပ်က္”သခၤါဓမၼကို သင္ၾကားခံယူထားပါတယ္ ဆုိသူေတြရဲ႕ ထာဝရတည္ၿမဲလိုတဲ့ အစြန္းေရာက္အတၱႀကီးမႈလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ထာဝရမျပင္နဲ႔ လို႔ စစ္တပ္က ေျပာလာခ်ိန္မွာ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆုိင္းငံ့ေရး” ဆုိတဲ့ အသံကလည္း က်ယ္လာပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔ စတင္ေျပာသူဟာ ဗိုလ္ေအာင္ကို ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္နာယကကလည္း ေျပာလာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အီးစီး ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ပူပူေႏြးေႏြးျဖစ္လာသူ) ကလည္း ေျပာလာတယ္။ ေရွ႕ေနဦးကိုနီရဲ႕ အဆိုကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုကို မဆုိင္းငံ့ရဘူးလုိ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ စကားရပ္ မပါတဲ့အတြက္ ဆုိင္းငံ့လို႔ရတယ္ဆုိတဲ့ ေလာဂ်စ္နဲ႔ေျပာေနတာပါ။ ဒီလိုဆုိရင္ တစ္ဖက္ကလည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊အခန္း ၁၂ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မမ်ား (ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆) နဲ႔အညီသာ ျပင္ဆင္ၾကရမယ္လို႔ ေခ်ပပါလိမ့္မယ္။

လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို “ဆိုင္းငံ့ႏုိင္/မႏုိင္” မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၁ ပါ ပုဒ္မမ်ား( ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ အထိၾကည့္ပါ) အရေတာ့ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မေတြကို ကာလပုိင္းျခားၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ကန္႔သတ္ႏုိင္/ဆုိင္းငံ့ႏုိင္္တဲ့ အခြင့္အာဏာဟာ “ကာလံုနဲ႔ ကာခ်ဳပ္” လက္ထဲ ေပးအပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ “ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)” မွာ ဘယ္ေလာက္ထိေဖာ္ျပထားသလဲ ဆိုေတာ့ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ” လို႔ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီစကားရပ္က စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့အခါမွာ ဘာကိုမဆုိ ႀကိဳက္သလို လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေရးထားတာပါ။ ကမ္းကို ကုန္ေရာ မဟုတ္ပါလား။

“ဆုိင္းငံ့”လို႔ ရတယ္ဆုိတာကို ကိုးကားျပဖို႔ အားလံုးက သမုိင္းကို လွန္ေလွာၾကပါတယ္။
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ ၊ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို ဦးႏုက “ဆုိင္းငံ့” ေပးတာကို သမိုင္းလက္ေတြ႔အျဖစ္ေျပာေနၾကတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က စစ္အုပ္စုက အၾကပ္(က်ပ္)ကိုင္တာကိုခံရတဲ့ ဦးႏုရဲ႕ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ လူေပၚလူေဆာ္လုပ္ၿပီး တုန႔္(တုံ႕) ျပန္တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္တယ္။

“ပုဒ္မ ၁၁၆”ကို ဆုိင္းငံ့ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္း ကို အိမ္ေစာင့္အစုိးရအျဖစ္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္) အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန အာဏာေပးလိုက္ႏုိင္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ႏုိင္မယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဖိႏွိပ္ႏုိင္မယ္၊ အာဏာသိမ္းဖို႔ အက်ပ္ကုိင္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုရန္ကေနလည္း ယာယီအားျဖင့္ ေရွာင္လႊဲႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ လုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ဦးႏုရဲ႕ ဒီလုပ္နည္းဟာ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့အခါမွာေတာ့ “ေလာက္ေကာင္ကို မိထားၿပီ” လုိ႔ အေျပာခံရတဲ့ဘဝနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားပါတယ္။

ဒီလုိ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို ဆုိင္းငံ့တာဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အသည္းႏွလံုး (ေရြးေကာက္ခံရသူသာ အစိုးရဝန္ႀကီး လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္) ကို ထုတ္ပစ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သခင္ခ်စ္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝိဓူရဇာတ္ခင္းပါတယ္။

အဲဒီလို အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မတစ္ခု” ကို ယာယီဆိုင္းငံ့တာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ (ဝိဓူရဇာတ္ခင္းသူ) သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟာ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုး” ကို စကၠဴစုတ္လုပ္ပစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (စစ္အစုိးရ) ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသူ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕“ဆိုရွယ္လိမ္ဖိနပ္ခၽြတ္”မွာ ဝမ္းလ်ားထုိးသူ ျဖစ္သြားရွာပါတယ္။ သမုိင္းရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခ်က္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

အခု “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆုိင္းငံ့မယ္” လုိ႔ဆုိေနတာကို သမုိင္းတပတ္လည္တာလို႔ အလြယ္ေျပာရမလားမသိပါ။
ဟုိတုန္းက “ဆုိင္းငံ့” ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက အက်ပ္ကုိင္တာကုိခံရတဲ့ ပါလီမန္အစုိးရက ကာခ်ဳပ္ကို “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာ” ေပးၿပီး လာဘ္ထိုးရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတခါ ဆုိင္းငံ့ရမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ေနရာမေပးခ်င္လို႔ တမင္ညစ္ထားတာကို ဆုိင္းငံ့ ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ဟုိတခ်ိန္တုန္းကလည္း ပါလီမန္အစုိးရခမ်ာ စစ္အုပ္စုကို အႀကိဳက္ေပး ေခ်ာ့ျမွဴခဲ့ရပါတယ္။ ဒီတခါ ၾကားရတာေတာ့ “သိမ္သိမ္ ေမြ႔ေမြ႕ေဆာင္ရြက္ေနတယ္”ဆုိတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတခါဆုိင္းငံ့ရမယ့္ “ပုဒ္မ” က စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ)က လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)ကို တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ပုဒ္မ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ “ပုဒ္မ” ကို ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ “လႊတ္ေတာ္သစ္”က တကယ္ပဲ ဆႏၵရွိေနၾကသလို “ဆုိင္းငံ့” ႏုိင္မလား၊ ဒီဆုိင္းငံ့မႈကို ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္ရဲ႕ ၂၅% စစ္သားအမတ္ဆိုသူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘယ္လိုတားဆီးကာကြယ္ၾကမွာလဲ။ ျမဝတီသတင္းစာကေနေတာ့ “ထာဝရမျပင္နဲ႔” လို႔ ေျဗာင္ထုတ္ေျပာထားၿပီးၿပီ။

မၾကာခင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) “ဆုိင္းငံ့ေရး စမ္းသပ္မႈ” ကို ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာရႈစားၾကရပါေတာ့မယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆုိင္းငံ့ေရးကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္သစ္၊အစိုးရသစ္တုိ႔က တစ္ဖက္၊ စစ္အုပ္စု(ကာခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) က တစ္ဖက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၾကရေတာ့မယ့္အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ပါတီဘက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ဆုိင္းငံ့ ေရး “အေရးႀကီးအဆို” တင္သြင္းမယ္လို႔ဆုိတဲ့ (အတည္မျပဳႏုိင္တဲ့ သတင္း) ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေရးအခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကေနလည္း “စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲဒီမုိကေရစီ” ရဲ႕အႏွစ္သာရ ဘာလဲ ဆုိတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကို အက်ိဳးျပဳသလဲဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ၊ ဒီိမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမား ေတြကို အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔သင္ခန္းစာေတြ ေပးအပ္ၿမဲေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တစ္ခုလံုးကို မျပင္ဆင္ႏုိင္ေသးမီ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ တစ္ခု” ကို ဆိုင္းငံ့ႏုိင္ /မႏုိင္ လႊတ္တာ္သစ္နဲ႔အစိုးရသစ္အေနနဲ႔အစမ္းစာေမးပြဲတစ္ခုေျဖၾကည့္ၾကရတဲ့ စမ္းသပ္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကပါစုိ႔။
(မၾကာခင္ထြက္မည့္ အေရးေတာ္ပံု အတြဲ (၂) အမွတ္ (၄) မွ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *