ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေရာက္ စစ္တပ္ကမိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ

By | January 13, 2014

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေရာက္ စစ္တပ္ကမိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ လက္ေထာက္ညႊန္မႉးအဆင့္ အရာရွိႀကီးေတြအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ဖုိ႔ စစ္ဘက္အရာရွိ ၆၀ ဦးကို တာ၀န္ေပးခန္႔ထားလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။

ဒါကို ေမးျမန္းကန္႔ကြက္သံေတြ ထြက္လာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးကို ၀န္ထမ္းေတြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေတာင္းခံရာမွာ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနကမွ မေပးဘဲ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကသာ ေပးခဲ့လို႔ အခုလိုခန္႔အပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ေျဖရွင္းတာလည္း ေတြ႔လိုက္ရပါတယ္။

ဒါဘယ္က ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲစာရင္း မမွန္ကန္တာေတြ၊ မဲေရတြက္ရာ မဲရံုေစာင့္ရာေတြမွာ မသမာမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့တာကို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာက စခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီးက ဒီလိုျဖစ္ရတာေတြဟာ ေကာ္မရွင္မွာ ကိုယ္ပိုင္၀န္ထမ္းျပည့္ျပည့္စံုစံုမရွိလို႔၊ အျခား၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အကူအညီေတာင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ရလို႔ ျဖစ္ရတာလို႔ဆိုၿပီး ဆင္ေျခေပးပါတယ္။ အခု ဒီဆင္ေျခကိုသံုးၿပီး မိုးက်ေရႊ ကိုယ္ေတြကို ေကာ္မရွင္ရဲ့ ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မႉးေတြအျဖစ္ ထုတ္သံုးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုတာ ဗဟိုမွာသာ အၿမဲတမ္းအလုပ္ရွိေနတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့အဖြဲ႔ခြဲေတြ ေအာက္အဆင့္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္မွသာ အလုပ္ရွိတာျဖစ္လို႔ တေလွ်ာက္လံုး အျခား၀န္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ (အထူးသျဖင့္ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းေတြ) ကိုသံုးၿပီး လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္က စၾကည့္ရင္ အဲဒီအခ်ိန္ က်င္းပရမယ့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာင္ ၁၉၃၅ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒ (1935 Government of Burma Act) မွာပါတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစက္ (electoral machinery/apparatus) ကိုသာ အသံုးျပဳရမယ္လို႔ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ အစဥ္အဆက္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ (Returning Officer) ေတြ အျဖစ္ ျပည္ထဲေရး လက္ေအာက္ခံ ေထြအုပ္လို႔ အတိုေခၚၾကတဲ့လူသိမ်ားတဲ့ ဂ်ီေအ (General Administration) ကသာ တာ၀န္ယူခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တိုင္းမင္းႀကီးက တိုင္းေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ၊ ခရိုင္၀န္က ခရိုင္ေရြး ေကာက္ပြဲအရာရွိ၊ ၿမိဳ႕ပိုင္ နယ္ပိုင္ေတြက သူတုိ႔သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ အျဖစ္နဲ႔သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲရံုတာ၀န္က် အျဖစ္နဲ႔ကေတာ့ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ဆရာ ဆရာမေတြကသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလ ေခတ္မွာေတာင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္က ရံုးအဖြဲ႔မႉးေတြက ဒီတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုဘာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္မွာ ကိုယ္ပိုင္၀န္ထမ္းေတြ ခန္႔ထားၿပီး တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကို ျဖဳန္းတီးဖို႔ လိုအပ္ပါသလဲ။ ေထြအုပ္၀န္ထမ္းေတြကို မယံုရဘူးဆိုရေအာင္ကလည္း ဒီဌာနက ဦးစီးအရာရွိအမ်ားစုဟာ တပ္ထြက္ေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ေျခမၿမဲလက္ၿမဲဆိုသလို ႀကံစည္လာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ အႏိုင္ရေရး၊ ႏိုင္ရင္လည္း ႏိုင္ရမယ္ ရံႈးရင္လည္း ႏိုင္ရမယ္ လမ္းကိုလိုက္ဖို႔ ဆင္ႀကံႀကံလာတာသာျဖစ္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတုန္းက မသမာမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရာမွာ နာမည္အႀကီးအက်ယ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ားဟာ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ၀င္ေတြ ရပ္ကြက္လူမိုက္ စြမ္းအားရွင္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပါတီမ်ားနဲ႔ လူထုက ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ၾကလို႔ အခု ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမယ္လုိ႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္အသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကိုဒီအတိုင္းလက္ပိုက္ၾကည့္မေနၾကဘဲစစ္အုပ္စုရဲ့အႀကံယုတ္ကိုကာကြယ္တားဆီးဖို႔ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မႈခင္းေတြမွာ တရားစီရင္ေရး အာဏာကိုပါ ရရွိထားသူေတြ၊ သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အရပ္ဖက္တရားရံုးမွာ အယူခံခြင့္မရွိတဲ့ ေစတလံုးပိုင္သူေတြ ျဖစ္တာကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ။ ေရြးေကာက္ခံရရင္ေတာင္ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ အေျဖဟာ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *