ဗမာျပည္အလုပ္သမားထုႏွင့္အတူ ေမေဒးကို ဂုဏ္ျပဳျခင္း

By | April 30, 2016

လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ၆၈ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ၅၄ ႏွစ္ၾကာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ က်ေရာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံ၊ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ပေဒသရာဇ္တပိုင္းစီးပြားေရးထဲမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ယခုအခါ လူးလြန္႔လႈပ္ရွား ႏိုးထလာမႈႏွင့္အတူ ကမၻာက အာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိလာတယ္။ ေဈးကြက္အသစ္ကေလးျဖစ္လို႔၊ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရ ေပၚေပါက္လာလို႔၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီဖို႔ ဆိုတာထက္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ပထဝီစီးပြားေရးအရ စိတ္ဝင္စားၾကတာက အဓိကက်ပါတယ္။

ေခတ္က ဘ႑ာအရင္း ကမၻာျဖန္႔ၾကက္ေနတဲ့ ကမၻာမႈေခတ္ျဖစ္တယ္။ ထုတ္လုပ္ေရး ကိရိယာသစ္ေတြ ဆန္းသစ္လာတဲ့ နည္းပညာေခတ္ ျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကပ္ နာတာရွည္ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ နက္႐ႈင္းလာတဲ့ ေခတ္ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး စည္းစနစ္ေဟာင္းတို႔ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကာ ဧကဝန္႐ိုးကမၻာလည္းမဟုတ္ ဗဟုဝန္႐ိုးကမၻာလည္း မပီျပင္ေသးတဲ့ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ကမၻာႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရးမင္းမဲ့လကၡဏာေဆာင္မႈနဲ႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမညီညာမႈတို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး မူဝါဒကို တဖက္က က်င့္သုံးရင္း စီးပြားေရးကပ္ဒဏ္ကို ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားေပၚ ပုံခ်ေနၾကတယ္။

ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ၊ နယ္ေက်ာ္ဒုကၡသည္မ်ား ဖိတ္စင္လာမႈ၊ သယံဇာတေတြျပဳန္းတီးၿပီး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ စစ္လက္နက္ အျပိဳင္အဆိုင္တပ္ဆင္ စစ္အင္အားျပမႈ၊ ဩဇာခံနယ္ပယ္ ထူေထာင္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳစစ္ပြဲ proxy war တို႔ကို ပါးစပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ ျပႆနာႀကီးေတြ ျဖစ္လာေနတယ္။

ဒီလို စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတဲ့ မေရမရာကမၻာႀကီးမွာ အိႏၵိယတိုက္ငယ္နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္အၾကား အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ေမးတင္ထားတဲ့ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး၊ ပထဝီစီးပြားေရးအရ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ အာ႐ုံက်စရာ ျဖစ္လာတယ္။

ဗမာျပည္ကို အေမရိကန္၊ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အာဆီယံ စတဲ့ အေရွ႕အေနာက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ေကာ္ပိုရိတ္ဘ႑ာအရင္းေတြ လာပါလိမ့္မယ္။ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ဖယ္ရွားပါလိမ့္မယ္။ ကမၻာမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဆြဲေခၚပါလိမ့္မယ္။ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့၊ ေခ်းေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသျဖင့္ သဏၭာန္စုံနဲ႔ ဝင္လာမယ့္ ဘ႑ာအရင္းဟာ ႏွစ္ခြလကၡဏာ ရွိပါတယ္။ မီးလိုပဲ သုံးတတ္ရင္အက်ိဳးရွိၿပီး မသုံးတတ္ရင္ အက်ိဳးနည္းမယ္။ ေႏွာင္ႀကိဳးပါတဲ့ အေထာက္အပံ့နဲ႔ေခ်းေငြေတြ ဆိုတာကေတာ့ တကယ့္အႏၲရာယ္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အႏၲရာယ္နဲ႔အခြင့္အလမ္း ေရာႁပြမ္းေနတဲ့ အေနအထားမွာ၊ စစ္ခ႐ိုနီလူတန္းစားကို တရားဝင္ေအာင္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ ႏွစ္ရပ္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသ၍ အခြင့္အလမ္းကနည္းၿပီး စိန္ေခၚမႈက မ်ားေနပါလိမ့္မယ္။

ၾကည့္ပါ – အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ လယ္ယာေျမအေျမာက္အျမားကို စစ္ခ႐ိုနီေတြ သိမ္းပိုက္ထားတယ္။ တပ္ပိုင္ေျမဆိုတာေတြက တျပည္လုံး ေနရာအႏွံ႔၊ စစ္တပ္ထိပ္သီးပိုင္ေျမေတြကလည္း မနည္းမေနာ၊ ခ႐ိုနီေတြ ပိုင္ဆိုတာေတြက အဓိကက်တဲ့ ေနရာေတြနဲ႔ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ေျမေနရာေတြ လက္ၫႈိးထိုး မလြဲပဲ။

– ျပည္သူပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မွန္သမၽွ စစ္ခ႐ိုနီပိုင္ ျပဳထားတယ္
– စီမံကိန္းမွန္သမၽွ စစ္ခ႐ိုနီေတြ ကန္ထ႐ိုက္ရထားတယ္
– ေငြမဲေတြ ခဝါခ်ထားတယ္
– ျပည္တြင္းမွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီး ျပည္ပမွာ လက္ေဝခံလုပ္ၾကတယ္။

ၾကည့္ပါ – သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့တပ္ဖြဲ႕ႀကီးဟာ ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားတယ္။ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ကၽြန္ခံေနရတယ္။

– ေပၚထြန္းလာတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြမွာ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အလုပ္သမားမ်ားဟာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာကိုေတာင္ မရၾကေသးဘူး။
– ကေလးအလုပ္သမားေတြ သန္းခ်ီရွိေနတယ္။ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြ မေသမခ်င္း အလုပ္လုပ္ေနၾကရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမေတြ ဘ၀လုံၿခဳံမႈမရွိဘူး။
– အလုပ္သမား လယ္သမား အေျခခံလူတန္းစား သားသမီးမ်ားဟာ ပညာဆုံးခန္းတိုင္ မသင္ႏိုင္ၾကဘူး။ ေက်ာင္းမေနႏိုင္ၾကဘူး။ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကင္းမဲ့ ျဖစ္ၾကရတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္ကၽြန္ျပဳခံထားရတဲ့ ပညာမဲ့ အလုပ္သမားမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ျဖစ္ၾကရေတာ့မယ္။

ၾကည့္ပါ – တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေသနတ္သံမတိတ္ေသးဘူး။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ သိန္းခ်ီရွိေနတယ္။

– ျပည္တြင္းစစ္ကို အမွီျပဳၿပီး လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႕စစ္တို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တို႔ ေပၚလာတယ္။
– စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရယ္၊ သူတို႔ဦးစီးတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြရယ္၊ စီးပြားေရးသမား (ျပည္တြင္းျပည္ပ) ေတြရယ္ ေပါင္းၿပီး ဘိန္းစိုက္တယ္၊ သစ္ခိုးထုတ္တယ္၊ ေက်ာက္မ်က္ ခိုးထုတ္တယ္၊ ေ႐ႊတူးတယ္၊ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးတယ္၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုေရာင္းတယ္၊ မူးယစ္ကုန္ကူးတယ္၊ ဓားျပတိုက္တယ္၊ လူထုကိုဗိုလ္က်တယ္။
– သူတို႔က ဥပေဒအထက္မွာ ရွိေနၾကေပမယ့္ လူထုမွာ ဥပေဒအကာအကြယ္ မရၾကဘူး။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးကို နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဗန္းျပၿပီး စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြက အာဏာသိမ္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအဆင့္ေနရာလုတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ဆိုၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဦးေဆာင္မႈအာဏာ ရာသက္ပန္အပ္ႏွင္းတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဆိုတာ အရင္းစစ္လိုက္ရင္ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစား ဆိုတဲ့ စစ္သုံးစစ္ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုအစဥ္အဆက္ဟာ အာဏာၿမဲဖို႔ဆိုရင္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ေရာင္းစားဖို႔ ဝန္မေလးသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈျပင္းထန္သေလာက္ ျပည္ပမွာ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးတယ္။ ေကာ္ပိုရိတ္ဘ႑ာအရင္းကို ဒူးေထာက္ၿပီး ဖိတ္ေခၚတယ္။ သယံဇာတေတြ၊ ေျမေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေတြ၊ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို လက္ၫႈိးထိုးေရာင္းစားၿပီး ႏွစ္ ၆၀၊ ႏွစ္ ၇၅ စသျဖင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ေပါင္ႏွံအသုံးခ်တယ္။ ရခ်င္တာသာရွိၿပီး ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စတုံး ေနသူေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ၂၀၀၈ ခံကတုတ္ကေန အေသအလဲ ခုခံကာကြယ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီခ်ဳပ္အရပ္သားအစိုးရအေနနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေတြရဲ႕ မေတာ္မတရားလုပ္ထားတဲ့ လူမႈအေဆာက္အအုံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရာမွာ ၂၀၀၈ သံကြန္ခ်ာက ခြင့္ျပဳသေလာက္သာ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္တာကို အသိအမွတ္ျပဳရမွာျဖစ္သလို တားဆီးပိတ္ဆို႔လာရင္လည္း လူထုနဲ႔အတူ ေဖာက္ထြက္ဖို႔ ျပင္ထားသင့္ပါတယ္။

ဗမာျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ လူထုႀကီးဟာ ႏိုးၾကားေနပါၿပီ၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား အေျခခံလူတန္းစားရဲ႕ ဘ၀ရပ္တည္ေရးနဲ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားတဲ့ ေတာင္းပြဲတိုက္ပြဲ မွန္သမၽွဟာ စစ္အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရး ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲနဲ႔ ၾကာေလဆက္စပ္ေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ လူတန္းစားေလးရပ္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီေဘာင္ခ်ဲ႕ယူတဲ့ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ား အျဖစ္ ႀကီးထြားလာပါလိမ့္မယ္။

ဗမာျပည္လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစုႀကီးလည္းျဖစ္ အဓိကေမာင္းႏွင္အားလည္းျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမား – လယ္သမားနဲ႔ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားေတြ လြတ္ေျမာက္မွ၊ ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားဓနရွင္ေတြ ရွင္သန္ႀကီးထြားခြင့္ရွိမွ တိုင္းျပည္ဟာ အမွီခိုကင္းစြာ ဖြံ႕®ဖးတိုးတက္မႈလမ္းကို တက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတန္းစားေလးရပ္ကို အေျချပဳတဲ့ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူလတ္တန္းစားေတြ မ်ားလာဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

၁၂၆ ႏွစ္ၾကာလာၿပီျဖစ္တဲ့ ေမေဒးတိုက္ပြဲဟာ ခုအထိ မၿပီးဆုံးေသးပါ။ ဗမာျပည္က အလုပ္သမားေတြဟာ ၂၁ ရာစု အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲၾကရပါဦးမယ္။

အလုပ္သမားတိုက္ပြဲမ်ားဟာ ဗမာျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ေရွ႕ကိုတြန္းေဆာ္တဲ့ သမိုင္းဘီးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ၾက။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *