ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာတခုမွ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦး

By | November 9, 2016

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာတခုမွ
ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦး

ဒုတိယပိုင္း

ဗတိုးရွိန္ (မုံ႐ြာ)

အေရွ႕ေျမာက္ နယ္စပ္အေျခခံေဒသမွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သခင္ဗသိန္းတင္ ေခါင္းေဆာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အျပည့္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္လည္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေရး အမည္စာရင္းနဲ႔ အတူ အေ႐ြးခံမယ့္ ရဲေဘာ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို တင္ျပ ရတယ္၊ အဲဒီ ကြန္ဂရက္မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ကိုယ္တိုင္ ေရးသားတင္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို တာဝန္ရွိ ရဲေဘာ္က ဖတ္ၾကားရာမွာ “ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန အလံနီပါတီ ခြဲထြက္တဲ့အခ်ိန္ ဗန္းေမာ္ ကိုကိုႀကီး က အလံနီ ျဖစ္သြားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလံနီ ျဖစ္သြားတယ္ ” ဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္ ဖတ္ၾကားတာ ၾကားလိုက္ရတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ဂ ရက္ ခန္းမလုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူေနစဥ္ ျဖစ္လို႔ ၾကားရတာျဖစ္တယ္။ ေၾသာ္- ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက သူ႕အေၾကာင္း မျခြင္းမခ်န္ တင္ျပတာ ျဖစ္ တယ္လို႔ မွတ္ယူလိုက္မိတယ္။ အလံနီျဖစ္ခဲ့တာ သိပ္ၾကာဟန္ မတူပါဘူး တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ သခင္ဗသိန္းတင္တို႔ သြားတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖ ေသာင္းလည္း ပါဝင္ေနၿပီျဖစ္တယ္၊ ဒါ အေစာပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ႕ ကိုယ္ေရးသမိုင္းျဖစ္တယ္၊ ေသခ်ာ မစပ္စုမိလို႔ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ တတိယ ကြန္ရက္မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ဗဟိုေကာ္မတီ အျဖစ္ ျပန္လည္ အေ႐ြးခံရတယ္။ (အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ေဒသ ခြဲထြက္မႈအေရးအခင္းျဖစ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။) တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ပါဝင္ေသာ္လည္း ဗမာျပည္ ျပန္ဝင္တာ ေစာပုံရတယ္၊ ပါတီ ေျပာက္က်ား အေျခခံေဒသတခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ဖ်ား ေဒသတိုင္း ရွိစဥ္ထဲက ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းတို႔ ျမစ္ဖ်ားေဒသမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ေသးတယ္ ဆိုတာသိရတယ္။

၁၉၇၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ဟာ အခါလူမ်ိဳး လယ္သမားသူပုန္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ က်ိဳင္းတုံအေရွ႕ပိုင္းေဒသ (မုန္းလားဘက္) ကို ထိုးေဖာက္စည္း႐ုံး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီး ပါတီရဲ႕ ၈၁၅ စစ္ေဒသဆိုၿပီး ေပၚထြက္လာတယ္၊ ဒီမွာ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တပ္တည္ေဆာက္ေရး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေကာင္းမြန္တယ္၊ အဲဒီမွာ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္းကို ခ်ီးက်ဴးေလးစားဖြယ္ လုပ္ဟန္ေကာင္း ရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ၈၁၅ ေဒသ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုက္စြမ္းရည္လည္း သိသိသာသာ ေကာင္းတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း တ႐ုတ္ ျပည္ထဲမွာေနစဥ္ အိမ္ေထာင္ရွိခဲ့တယ္တဲ့၊ သားသမီးလည္းရွိခဲ့တယ္၊ သို႔ေပမယ့္ ပါတီက တာဝန္ေပးအပ္စဥ္ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ သူ႕ဇနီးက သူနဲ႔ အတူ မလိုက္ပါႏိုင္ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူနဲ႔ မလိုက္ႏိုင္႐ုံမက ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ကြာရွင္းစာတင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုက္ၾကတယ္လို႔၊ ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္မီနာ ေရးသားခ်က္မွာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ၈၁၅ ေဒသ ေရာက္တဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖ ေသာင္းဟာ ေဒသသူ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က ရဲေဘာ္မီနာနဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ထူေထာင္တယ္။ သက္ဆုံးတိုင္ ဒီအိမ္ေထာင္နဲ႔ပဲ ေနသြား ခဲ့တယ္။

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ၇၉ လမ္းစဥ္ခ်အၿပီး၊ ပါတီမွာ စည္း႐ုံးေရး အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕လုပ္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုနဲ႔ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဆိုတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုႏွစ္ခုေပၚလာတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုမွာ ရဲေဘာ္မ်ိဳးျမင့္ေခၚ ရဲေဘာ္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း၊ ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္း စတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ ၃ ဦး ေခါင္းေဆာင္တယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက တပ္မွဴးႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ယူတယ္လို႔ သိ ရတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ပါတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္အၿပီး ဗ်ဴ႐ိုေတြမွ ပီဘီေတြကို ဗဟိုက ျပန္ေခၚၿပီး ဗ်ဳ႐ိုေတြကို ဗဟိုေကာ္မတီ ေတြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းဟာ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုရဲ႕ အဓိကေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကာလ ပါတီတြင္းျပ ႆနာေတြ စတင္႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ လုပ္ေဆာင္ရတယ္ ဆို တဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ထဲထဲဝင္ဝင္ နားမလည္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းဆက္ စပ္မႈ အလြန္ နည္းပါတယ္။

ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ မွာစျမင္ဖူးတယ္၊ ၀နယ္ ပန္ဆန္း ဌာနခ်ဳပ္မွာ သူတို႔ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗဟို ေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ၾကစဥ္ ျမင္ဖူးတာပါ။ ေဟာေျပာပြဲတို႔ ေဆြးေႏြးဝိုင္းတို႔ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း စကားေျပာတာ၊ ေဆြးေႏြးတာ မႀကဳံ ဖူးေသးပါဘူး၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ အရွိန္ေကာင္းေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕တိုးခ်ဲ႕ေရး ရွစ္သုံးလုံးတပ္ဖြဲ႕ ေျမာက္ပိုင္း ဗ်ဴ႐ိုဘက္ကေန တပ္ဖြဲ႕ေတြ ျဖတ္သန္းဖို႔ ဗဟို စစ္ေကာ္မရွင္ အစီအစဥ္အရ ဆုံးျဖတ္တယ္နဲ႔တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေျမာက္ပိုင္းက ဗဟို ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္လည္း ပန္ဆန္းေရာက္ေနတယ္။ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္က ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ ရွာ ဝင္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕ အေျခအေန ေမးျမန္းပါေသးတယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြ ပန္ဆန္းမွာ ဗဟို ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ ေဆြးေႏြပြဲ လုပ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕က ရဲေဘာ္စိုင္းခ်စ္ၫႊန္႔၊ ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစည္းအေဝး တက္ခြင့္ေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း လည္း အစည္းအေဝးမွာ ေတြ႕ရတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို တပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံရမယ့္ တပ္ေတြ၊ တပ္ေပါင္းစု အေျခအေနေတြကို မိတ္ဆက္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းေျပာတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနတာက ၂၀၂ ေဒသတို႔ တပ္ေပါင္းစုအေနအထားတို႔ တပ္ဖြဲ႕ခ်င္းဆက္ဆံေရး အေနအထာမ်ားဟာ ျပႆနာေတြေတာ့ ရွိတယ္၊ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ ဘာမွ အေသအခ်ာလုပ္ႏိုင္ေသးတာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ တကယ္က ျပႆနာက ေျဖရွင္းမရေသးလို႔ အခ်ိန္ေ႐ႊ႕ထားရတယ္၊ တခ်ိဳ႕ ျပႆနာေတြက ၾကာေနၿပီး၊ ဟိုေရာက္ရင္ နားလည္မႈနဲ႔ ၾကည့္လုပ္ၾကရမွာပဲ ဆိုတာမ်ိဳးေျပာတယ္။ (ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္သုံးလုံး တပ္ဖြဲ႕ ေျမာက္ပိုင္း ဗ်ဴ႐ိုခြင္ထဲ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ကိုးကန္႔ကစ နယ္စပ္ေဒသ ပါတီတြင္း ပုန္ကန္မႈ စျဖစ္တယ္။ ပုန္ကန္မႈျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ဖြဲ႕က စနက္တံလို ျဖစ္သြားတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဒီကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခား ေသာ ေျမာက္ပိုင္း ဗ်ဴ႐ိုလက္ေအာက္ တပ္နဲ႔ တပ္ေပါင္းစု အေနအထားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ကုိ ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္။)

နယ္စပ္ အေျခခံေဒသ ပါတီတြင္း ပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ပါတီက ေျမေအာက္ပါတီ အျဖစ္နဲ႔ လႈပ္ရွားေနရစဥ္ အစပိုင္းမွာ ပါတီဗဟိုက နယ္စပ္ ပုန္ကုန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေဝဖန္ သုံးသပ္ဖို႔၊ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းတယ္၊ အဲဒီမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထား အျမင္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ယာယီေနထိုင္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ ယင္က်န္းၿမိဳ႕ကို သြား ေရာက္ ေတြ႕ဆုံပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက ပုန္ကန္မႈ အေရးအခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာထက္ ပါတီတြင္းအေျခအေန သူ႕အျမင္တခ်ိဳ႕ ေျပာျပ ပါတယ္၊ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေျပာတာက “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ျဖစ္လာေတာ့ ပါတီယူဂ်ီရဲေဘာ္ေတြ ပါဝင္ လႈပ္ရွားႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ တကယ္ အားတက္မိတယ္၊ အခုေတာ့ ပါတီက ထင္သလို ျဖစ္မလာဘဲ ၿပိဳကြဲကုန္ေတာ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီကိစၥ ဗဟိုမွာ တာဝန္ရွိတယ္၊ အဓိက ပီဘီမွာ ပိုတာဝန္ရွိတာေပါ့၊ အခု ျဖစ္ရပ္က ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ နာမည္ပ်က္သြားၿပီ၊ အသက္ေတြလည္း ႀကီးကုန္ၿပီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္းက ပါတီျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္က ဆက္တာဝန္ ယူၾကရမွာပဲ။ ပီဘီမွာ အျမင္မတူၾကတာ ရွိတယ္၊ ကိုယ့္အျမင္ သူ႕အျမင္ အားၿပိဳင္ေနတယ္၊ အျမင္စုစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးဖို႔ အခ်ိန္မရ လိုက္ ဘူးတဲ့။ အခု ပါတီက ျပည္တြင္းကို အေျခခံ အဓိကထား လုပ္ေရးဆိုတာ မွန္ကန္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ရခဲ့လည္း ေအာင္ပြဲရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႕ျပတာပဲ ” ဆိုတဲ့ သေဘာေျပာပါတယ္၊ ေျပာတာေတြေတာ့ မ်ားပါတယ္၊ ဒါေလာက္ပဲ သတိထားမိ ေတာ့တယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ယူနန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြင္းမင္ေရာက္စဥ္ အနားယူေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းအိမ္ ဝင္ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီမွာလည္း စကားေျပာျဖစ္ေသးတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ ေတြ႕ရခဲတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အေတြ႕ အႀကဳံ ေတြေမးမိေတာ့ သူနဲ႔ ေလထီးအတူဆင္းတဲ့ ရဲေဘာ္ ဂ်ပန္ဖမ္းမိပုံ အေၾကာင္းေတြ ေသခ်ာ ရွင္းျပေနေသးတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံမႈဟာ ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္းကို ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေရာဂါဖိစီးလာလို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေဆး႐ုံတက္ ခြဲစိတ္ကုသခံခဲ့ပါ ေသးတယ္၊ ခြဲစိတ္ ကုသအၿပီး ႏွစ္အခ်ိဳ႕ ေနသြားရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး…..

ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ေသတမ္းစာ
အေၾကာင္းအရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ဓာတ္

ကၽြန္ေတာ္ မေသေသးမီ ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံး ခိုင္မာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို အစီရင္ခံခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္ဟာ ဗမာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္၊ ဒီႏွစ္ (၂၀၀၆) ဩဂုတ္လ (၁၅) ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္တိုင္တိုင္ရွိေတာ့မယ့္ ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာ တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေမြးျမဴႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီ ပါတီဝင္တေယာက္ပါ၊ ဒီအတြက္ မိခင္ပါတီကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အ႐ိုးျပာဟာ ဗမာျပည္တြင္းက ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္ တခုျဖစ္တဲ့ တာပိန္ေခ်ာင္း (တာပိန္ျမစ္) မွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အထက္နားမွာ ပင္မ ဧရာ၀တီ ျမစ္အထဲသို႔ ပူးေပါင္းေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ အ႐ိုးျပာနဲ႔ အတူ ကၽြန္ေတာ့္ ဝိညာဥ္ဟာလည္း တပါတည္းပါသြားမွာပါ။

ျပည္တြင္းေဇာင္းေပးေရး “ ျပည္တြင္းေဇာက္ခ်ေရး” ဆိုတဲ့ ပါတီရဲ႕ မဟာေဆာ္ဩခ်က္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ အ႐ိုးျပာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ဝိညာဥ္ဟာ ဗမာျပည္တြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တြယ္ကပ္မွီခိုေနၿပီး ဗမာျပည္သူ လူထုနဲ႕ မိခင္ပါတီအေပၚ သစၥာ ေစာင့္ သိၿမဲ ေစာင့္သိၿပီး မိခင္ပါတီရဲ႕ အလံေတာ္ေအာက္မွာပင္ ဆက္လက္၍ ဗမာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲထဲမွာ ရဲေဘာ္တို႔နဲ႔အတူ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ စိတ္ဝါဒသမားတေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ ႐ုပ္ဝါဒ သမားတေယာက္သာျဖစ္ပါတယ။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ မေသမီ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ ေနာက္ဆုံးေနဝင္ခ်ိန္အထိ ခိုင္မာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ပါ။ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကိုလည္း မိခင္ပါတီနဲ႔ ျပည္သူလူထုပဲ ေမြးျမဴ ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာပါ၊ ဒီအတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
အေလးနီျဖင့္
ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္း

ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္းဟာ သူ႕ေသတမ္းစာမွာ ပါရွိတဲ့ သူခ်စ္ေသာ မိခင္ပါတီရဲ႕ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ပါတီေန႔အထိ ေနမသြားလိုက္ရပါ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္မွာ သူခ်စ္တဲ့ ပါတီနဲ႔ ျပည္သူကို ခြဲခြာသြားပါတယ္။ စိတ္ထိခိုက္ စရာပါ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမိေျမကို ဘယ္ေလာက္ထိ ခုံမင္ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပါ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ အမိ ေျမအေပၚ ခုံမင္မႈကို အသက္ရွင္လ်က္ ထိေတြ႕ခြင့္မရလိုက္ပါဘူး။

သူ႕ေသတမ္းစာပါအတိုင္း က်န္ရစ္သူ သူ႕မိသားစုမွ ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေျမးတို႔နဲ႔အတူ ဇနီးေဒၚမီနာကိုယ္တိုင္ အ႐ိုးျပာကုိ သယ္ ေဆာင္ကာ ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ အတူ တာပိန္ျမစ္ကမ္းပါး အေရာက္သြာၿပီး သူသံေယာစဥ္ႀကီးလွတဲ့ ဗမာျပည္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးဆီ သို႔ သူ႕အ႐ိုးျပာကို ေမ်ာပါေရာက္ရွိေစေၾကာင္း ရည္မွန္းဆုေတာင္းလ်က္ တာပိန္ျမစ္ေရမွာ ေမ်ာေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူ႕ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပး လိုက္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းအား ဦးၫႊတ္ အေလးနီျပဳလ်က္
ဗတိုးရွိန္ (မုံ႐ြာ) ၁၀- ၈-၂၀၁၆ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *