ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဗိုလ္တင္ေအး လက္ခုပ္ထဲမွာ

By | September 9, 2014

အေျခအေနက ဒုိင္အႀကီးအက်ယ္ေလွ်ာ္ရမယ့္ပြဲ။ ထိုးသားေတြကလည္း တစ္ကြက္ထဲ အပိုင္ပံုေအာထားၾကတယ္။ ဖဲသံုးခ်ပ္ ဒုိင္ကလည္း သူအရႈံးႀကီးရႈံးေတာ့မယ္ဆုိတာ အေတြ႔အႀကံဳအရ ေကာင္းေကာင္းသိေနၿပီ။ ထြက္ေပါက္ကလည္း တျခားမရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ဖဲသံုးခ်ပ္ဒုိင္ဟာ စားပြဲေပၚ ဓါးေျမွာင္စုိက္တဲ့ လူမုိက္နည္းသံုးၿပီး ဒီပြဲကိုမပ်က္ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ရေတာ့တာေပါ့။

မၾကာမီ “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမယ္” လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သူကုိယ္တုိင္ေျဖၾကားေျပာဆိုထားတဲ့ ဗိုလ္တင္ေအးလည္း ဖဲသံုးခ်ပ္ဒုိင္လိုပဲ “ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဗိုလ္တင္ေအး လက္ခုပ္ထဲမွာ ရွိတာပါ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ၊ ပုဒ္မ ၃၉၉ နဲ႔ ပုဒ္မ ၄၀၂ တုိ႔ဆုိတာဟာ ဗိုလ္တင္ေအး စိတ္ႀကိဳက္ စီရင္ပုိင္ခြင့္ေတြ ျဖစ္တယ္။

တခ်ိဳ႕ေတြ ေျပာေနၾကသလို၊ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကသလို “ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္” ဖ်က္သိမ္းၿပီး အျခားေကာ္မရွင္တစ္ခုနဲ႔ အစားထုိးရံုေလာက္နဲ႔ လံုးဝမျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”တည္ၿမဲေနသမွ် “လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ” ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ ျဖစ္မလာႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီတိုင္းဟာ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္းရံုးဖြဲ႔စည္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး အဖက္ဖက္က အမွီအခုိကင္းၿပီး၊ လြတ္လပ္ေနရမယ္။ ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္က ၿငိဳျငင္မွာကို တထိထ္ထိတ္နဲ႔ စုိးရိမ္ေသာကပြားေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီဘဝမ်ိဳးေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္/မျဖစ္ထုိက္ပါဘူး။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္၊ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ခဲ့တဲ့ “ဗိုလ္တင္ေအး ေကာ္မရွင္” ရဲ႕ ညြန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၄) ဆုိတာဟာ “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” မွာ သူတုိ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးသာႏုိင္ဖုိ႔ အေသအခ်ာျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျခလွမ္းေတြ၊ ဆင္ကြက္ေတြ ထြက္ေပၚလာေတာ့လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဘက္က အက်ိဳးအေၾကာင္းျပၿပီး ေကာ္မရွင္ထံ ကန္႔ကြက္အေရးဆိုခဲ့ၾကၿပီပဲ။ အခုလည္း ဒီေျခလွမ္းေတြနဲ႔တင္ အေရးမလွေတာ့လို႔ “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” ကို ကမန္းကတန္း ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္တာာပဲ ျဖစ္တယ္။

မႏုိင္မယ့္ “၂၀၁၄ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ” မႏႊဲေတာ့ဘူး။ ၁၉၉၀ မွာ တစ္ခါ၊ ၂၀၁၂ မွာ တစ္ခါ ရံႈးထားဖူးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳ ရွိထားၿပီ။ ၂၀၁၅ ပြဲႀကီးအတြက္ အတိတ္က ရံႈးပြဲေတြကို သံုးသပ္ၿပီး ပုိင္မယ့္ႏုိင္မယ့္ သတ္ကြင္းမွာ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ိဳးစံုသုံုးၿပီး ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္တိုက္မယ္။

ဗိုလ္တင္ေအးရဲ႕ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္၊ ရွင္းလင္းခ်က္ “အခ်က္အမွတ္ ၆” အရဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ မွာ “အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္” (PR) ဆိုတာ မုခ်ေပၚေပါက္လာမွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္မံေရးသားအံုးမယ့္ ခလုတ္ကန္သင္းအသစ္ေတြ၊ ေထာင္ေခ်ာက္အသစ္အဆန္းေတြ ေပၚလာဖို႔ကလည္း အေသအခ်ာပါပဲ။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တည္ၿမဲေနသမွ် ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕ကံၾကမၼာဟာ (ဗိုလ္တင္ေအး မရွိေတာ့ရင္ ေတာင္မွ) ေနာက္လာမယ့္ ေမာင္ပုလဲေကာ္မရွင္လက္ထဲမွာ ရွိၿမဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။

“ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည္”တဲ့။ ထုိအာဏာကို (၄ ႏွစ္သုိ႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ္ တႀကိမ္) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ရယူရမယ္တဲ့။ အခုေတာ့ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း/ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔အတြက္ တခ်က္လႊတ္အာဏာကို ဗုိလ္တင္ေအးက ပုိင္ဆုိင္ေနပါကလား။ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းႏုိင္သလုိ၊ ဗိုလ္တင္ေအးကလည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အခ်ိန္မေရြး က်င္းပေစႏုိင္တယ္/ ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏုိင္တဲ့ အာဏာပုိင္တယ္။

ဒီေတာ့“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကုိ ျပင္ဆင္ရံုေလာက္နဲ႔ မရႏုိင္၊ အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းရလိမ့္မယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *