ေတာင္းပြဲတုိက္ပြဲ

By | February 8, 2014

ဖဆပလ အစုိးရလက္ထက္ကေန ယေန႕ ဦးသိန္းစိန္စစ္အစုိးရအထိ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရအဆက္ဆက္ဟာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈ ႀကီးထြားလာမွာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့အခါတုိင္း ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္ ကပ္ေပးေလ့ရွိၾကတယ္။ အုပ္စုိးသူ အဆက္ဆက္ အရုိးစြဲလာတဲ့ ဒီအက်င့္ေဟာင္းကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကလည္း ေဖာ္ျပေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေအာင္ေသာင္းက ကြန္ျမဴနစ္တံဆိပ္ ကပ္ေပးလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေတာ္ေလး ပြဲဆူသြားခဲ့တယ္။ ဒါကုိ မမွတ္ေသးဘဲ ေျပာလာျပန္ၿပီ ေနာက္တေယာက္။

ဒီတခါ ေျပာလာတဲ့သူက ကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ပါ။ သိပ္မၾကာေသးတဲ့အခ်ိန္က စစ္သင္တန္းဆင္းပြဲတခုမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ကာခ်ဳပ္ဆုိတဲ့အတုိင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းေလာက္ မေျပာင္းလဲေအာင္ ေရးထားတဲ့ ဥပေဒဆုိၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ရင္းက ေျပာသြားတဲ့စကားပါ။ “ေတာင္းမယ္ တုိက္မယ္ဆုိတာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ျဖစ္လာတာ” -တဲ့။ သူ႕စကားက ဦးေအာင္ေသာင္းစကားထက္ ပုိဆုိးပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းက လက္ပံေတာင္းလႈပ္ရွားမႈေလာက္ကုိပဲ ေျပာတာပါ။ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဖုိ႕ ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဒီခ်ဳပ္ကအစ ကုိယ့္ေျမကုိယ့္ယာ အလုယက္ခံထားရလုိ႕ ျပန္ေတာင္းၾကတဲ့ တျပည္လုံး ေနရာအႏွံ႕အျပားက လယ္သမားေတြအဆုံး သိမ္းက်ဳံးၿပီး အနီေရာင္ ျခယ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သူ႕စကားအတုိင္းသာ ဆုိရင္ေတာ့ တခ်ိန္က မႏၱေလးၿမဳိ႕ႀကီး နီသြားၿပီလုိ႕ ေျပာၾကသလုိမ်ဳိး ဗမာတျပည္လုံး နီသြားၿပီလုိ႕ ေျပာရမလုိ ျဖစ္ေနတယ္။

တျခားႏုိင္ငံက ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရေတြ ညံ့တယ္ဆုိေပမယ့္ အရည္အခ်င္း ရွိသင့္သေလာက္ ရွိပါေသးတယ္။ ဗမာျပည္က တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ေနသူမ်ားကေတာ့ အညံ့တြင္းထဲ ေဇာက္ထုိးဆင္းၿပီး ကမ္းကုန္ေအာင္ ညံ့ေနၾကတာပါ။ တနည္း ေျပာရရင္ေတာ့ ကာခ်ဳပ္တေယာက္က ႏုိင္ငံေရးအသိ ဒါေလာက္ေခါင္းပါးေနမွေတာ့ စစ္တပ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအသိ နိမ့္က်ေနတာ ဘာမွ အံ့ၾသစရာ မရွိပါဘူး။

ေတာင္းတာ တုိက္တာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္တဲ့။ ခ်ီကာဂုိၿမဳိ႕မွာ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္က အလုပ္သမား ရွစ္ေသာင္းေလာက္ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ေတာင္းခဲ့တုိက္ခဲ့လုိ႕ ဒီကေန႕ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ၈ နာရီဆုိတဲ့ အခြင့္အေရး ရရွိလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီကေန ေမေဒးေန႕ရယ္လုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးခြင့္ရဖုိ႕ ၁၈၄၈ ေလာက္ကတည္းက စတင္ေတာင္းဆုိခဲ့ရၿပီး ျပည္နယ္တခုၿပီးတခု ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္လာၾကရတာပါ။ သူတို့အားလံုးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ မဟုတ္ၾကပါ။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားကအစ ကုိလုိနစ္စနစ္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကရပါတယ္၊ ေတာင္းမရတဲ့အခါ တုိက္ၾကရပါတယ္။ ဒီကေန႕အထိ ကမၻာတဝွမ္းမွာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြဟာ မိမိတုိ႕ရဲ႕ တရားနည္းလမ္းက်တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိၾကပါတယ္။ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒီကမၻာ့ျပည္သူအားလုံး ကြန္ျမဴနစ္ေတြလား။ နီမွ…ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္မွ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္တာလား။

ဗမာျပည္ကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ ကုိလုိနီေခတ္မွာ အမ်ဳိးသားလက္နက္ကုိင္တပ္ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက မေတာင္းဘဲ ေပးခဲ့သလား။ ဗမာျပည္မွာ တပ္မေတာ္တခုရယ္လုိ႕ ေပၚလာေအာင္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တုိ႕ စတင္ထူေထာင္ၿပီး အဂၤလိပ္အစုိးရကုိ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း ႀကီးထြားေအာင္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားက ျပဳစုပ်ဴိးေထာင္ခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။ ဂ်ပန္႕ဆီက တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိလုိ႕ရခဲ့သလား။ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးကုိပဲ ေပးခဲ့လုိ႕ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ခဲ့ရတာ မဟုတ္လား။ အဂၤလိပ္ဆီက လြတ္လပ္ေရးကုိေကာ မေတာင္းဘဲနဲ႕ ရခဲ့သလား။ မတုိက္ဘဲနဲ႕ ရခဲ့သလား။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႕ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ “ရရင္ရ၊ မရရင္ခ်”ဆုိတာပဲ ၾကည့္ပါ။ ရရင္ရ-ဆုိတာ ေတာင္းဆုိခ်က္ ရမရ-ဆုိတာကုိ ေျပာတာပါ။ “မရရင္ခ်”ဆုိတာ လြတ္လပ္ေရးမေပးရင္ တုိက္ပြဲဝင္ဆုိတာကုိ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိလုိနီစနစ္ေအာက္မွာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတာပါ။

ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေတာင္းပြဲတုိက္ပြဲေတြသာ မရွိခဲ့ရင္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႕ရဲ႕ တပ္မေတာ္ဆုိတာေတာင္ ေပၚလာခဲ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးလည္း ရလာမွာ မဟုတ္ပါ။

ျပည္သူလူထုဆုိတာ ကုိယ့္အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးေနတဲ့ အခါ ေတာင္းၾကမွာပါပဲ။ ေတာင္းမရတဲ့အခါ တုိက္ၾကမွာ သဘာဝပါပဲ။ ေျမအလုခံရတဲ့ အခါ ျပန္ေတာင္းၾကတယ္။ ေတာင္းမရတဲ့အခါ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲဆင္တယ္။ သူတုိ႕အသိေတြကုိ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနတာ မဟုတ္ပါ၊ သူတုိ႕ဘဝေတြက ျပဌာန္းေပးလုိက္တဲ့ အသိျဖစ္ပါတယ္။ တခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္တဲ့အခါ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုနဲ႕ တသားတည္း ရွိပါတယ္။

ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းက ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းပြဲ တုိက္ပြဲအစဥ္အလာကုိ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႕ နားမလည္ႏုိင္တာ သိပ္ေတာ့ အံ့ၾသစရာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုိ႕တေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ကုိလုိနီ ကြ်န္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲေတြမွာ (ဗုိလ္ေနဝင္းေလာက္ေတာင္) ပါခဲ့ၾကသူေတြ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္တုိက္ရင္း တန္ခုိးႀကီးထြားေအာင္နဲ႕ စည္းစိမ္တုိးမ်ားေအာင္ လုပ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္လုိ႕ပါပဲ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *