ပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

By | January 2, 2014

ပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္း

ျမန္မာအစိုးရနဲ့ ဥေရာပ သမဂၢ တို႔ၾကား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တရပ္ကို မၾကာခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာ့မယ္လို႔ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေျပာေၾကာင္း Eleven Myanmar အဂၤလိပ္ဘာသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

“အီးယူဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စေနျပီ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာကြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ မူအားျဖင့္ သေဘာတူျပီးပါျပီ။ မၾကာခင္မွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္ပါေတာ့မယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးရင္ အီးယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ စီးဝင္လာေတာ့မွာပါ။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပင္သစ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံေတြကပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာပါတယ္” လို႔ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ MIC ရဲ့ အရာရွိတေယာက္က ေျပာပါတယ္။

တကယ္လို႔ ျမန္မာအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ သေဘာတူခ်က္ေတြကို မလိုက္နာႏိုင္ခဲ့ဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ အလြန္ဆိုးဝါးတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီစာခ်ဳပ္က ပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုသင့္တယ္လို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ေရးရာအဖြဲ႔ Transnational Institute က စည္းရုံးျပဳလုပ္ေပးတဲ့ “ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားရဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ” ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အေမရိကန္ ပညာရွင္ေတြက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပါတယ္။

ဒီလိုစာခ်ဳပ္မ်ဳိးကို လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ႏိုင္ငံတကာ တရားရုံးမွာ တရားစြဲခံရႏိုင္ျပီး နစ္နာဆုံးရွဳံးမႈၾကီးမားတဲ့ အမႈမ်ဳိးေတြ ေပၚေပါက္လာႏို္င္တယ္လို႔လည္း ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးၾကပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံေတြဆီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီးခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ သူတို႔အရင္းအႏွီးေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒတရပ္ကို လိုက္ေလ်ာျပဌာန္းေပးဖို႔ အစိုးရဘက္က လိုလားေနပါတယ္။

ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရးသမားေတြကလည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးတဲ့ ျမန္မာလို ရွားရွားပါးပါး ႏို္င္ငံမ်ဳိးမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စိိတ္အားထက္သန္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းမွာ ေဒသခံလယ္သမားေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြၾကားမွာ ထိပ္တို္က္ရင္ဆိုင္ ျပႆနာတက္ခဲ့ဖူးတာမ်ဳိးေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ စီးပြားေရးသမားေတြဟာ သူတို႔ အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမယ့္ အကာအကြယ္္မ်ဳိးကို လိုလားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကလို႔ ဒီစာခ်ဳပ္ဟာ သိပ္မၾကာခင္မွာ ခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္သြားဖြယ္ရာ အလားအလာရွိပါတယ္။

ရဦးရင္ဘနဖူးသိုက္တူးတဲ့ စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြကို ပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္နဲ႔ သတိထားခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ဆိုတာဟာ သူတို႔အက်ိဳးကို မထိခိုက္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးအတြက္သာျဖစ္မွာပါ။ လူထုအက်ိဳးအတြက္အေျခခံစဥ္းစားတာ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ စာခ်ဳပ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပြင့္လင္းမယ္ဆိုတာဟာလည္း စိတ္မခ်စရာကိစၥတခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္-http://elevenmyanmar.com/business/4598-myanmar-eu-to-sign-investment-agreement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *