ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ အႏွစ္ ၁၅၀ ေျမာက္

By | October 4, 2014

ပထမအင္တာေနရွင္နယ္ အႏွစ္ ၁၅၀ ေျမာက္
150 th anniversary of the 1st International

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္လုပ္သူမ်ားအစည္းအ႐ံုး (International Working Men’s Association) ကို လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၁၅ဝ၊ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ လန္ဒန္က စိန္႔မာတင္ (Saint Martin’s Hall) ခန္းမမွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေဝးကို ႏိုင္ငံ ၆ ခုက ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကမၻာေပၚရွိ အလုပ္သမားတိုက္ပြဲမ်ားကို တခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းေအာက္မွာ စု႐ံုးၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို စုစည္းေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအ႐ံုးႀကီးမွာ ကားလ္မာ့က္စ္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ဒီဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေဝးႀကီးမွာ မိန္႔ခြန္းမေျပာခဲ့ေပမယ့္ မာ့က္စ္ရဲ႕အသုဘမွာ အင္တာေနရွင္နယ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တာဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုးေအာင္ျမင္မွု ျဖစ္တယ္လို႔ အိန္ဂယ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေဝးႀကီးကေန ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုးကို တည္ေထာင္ဖို႔ တညီအညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူ ၂၁ ဦးပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွုေကာ္မတီက လန္ဒန္မွာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ႐ံုးထိုင္ဖို႔လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအင္တာေနရွင္နယ္ တည္ေထာင္ေရး အစည္းအေဝးႀကီးဟာ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အိုင္ယာလန္၊ ပိုလန္၊ အီတလီနဲ႔ဂ်ာမနီတို႔က ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႔ ရယ္ဒီကယ္အယူအဆရွိသူေတြကို စုစည္းေစခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေစ့ေဆာ္မွုေတြ မတူၾကေပမယ့္ သူတို႔ဟာ လူမွုေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာမွာေတာ့ အားလံုးတူညီၾကပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အင္တာေနရွင္နယ္ကေန အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြ၊ ဒီမိုကရက္ေတြ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ၊ ေတာ္လွန္တဲ့ဆိုရွယ္လစ္ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢဝင္ေတြကို စုစည္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီအင္တာေနရွင္နယ္ရဲ႕ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို မာ့က္စ္က ေရးခဲ့တာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ ၿဗိတိသ်ွအရင္းရွင္စနစ္ အဟုန္ျပင္းစြာ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားလာတာကို စူးစမ္းျပရင္း အရင္းရွင္ေတြ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေျမရွင္ေတြရဲ႕ အျမတ္ေတြဟာ ငတ္ျပတ္မွု၊ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ဓနေတြကို တည္ေဆာက္ေနသူေတြ အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတတာနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ဖြင့္ခ်ထားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ လုပ္အားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒက တေန႔အလုပ္ခ်ိန္ ၁ဝ နာရီလို႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြဟာ ပိုင္ဆိုင္မွုရဲ႕ ေဘာဂေဗဒကို ဘယ္လိုစိန္ေခၚေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

မာ့က္စ္က “ဒီလို လူမွုေရးစမ္းသပ္မွုႀကီးေတြကို အမွတ္ပိုေပးလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ႀကီးမားတဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔၊ ေနာက္ၿပီး ေခတ္မီသိပၸံပညာရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ထုတ္လုပ္တာေတြကို သခင္လူတန္းစားက အလုပ္လုပ္သူ လူတန္းစားကို ေသြးစုပ္တာ မပါဘဲနဲ႔ လုပ္လို႔ရတယ္။ အသီးအပြင့္ေတြ ေပၚထြက္ဖို႔ဆိုရင္ လုပ္အားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားဖို႔၊ အလုပ္လုပ္သူေတြကို ေသြးစုပ္ဖို႔မလိုဘူး။ လူေတြကို က်ြန္လို၊ ေျမက်ြန္လို၊ အငွားလုပ္အားလို ေသြးစုပ္တာေတြဟာလည္း ယာယီျဖစ္တဲ့ သိမ္ဖ်င္းတဲ့ နည္းနာေတြပါ။ ဒါေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔သဖြယ္ လုပ္အားဟာ ကိုယ့္လက္ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္၊ ေပ်ာ္ရွြင္တဲ့ႏွလံုးသားနဲ႔ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ရင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပါ” လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မာ့က္စ္က “ဒီအသင္းအဖြဲ႔သဖြယ္ လုပ္အားဟာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအထိ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး တႏိုင္ငံလံုး လုပ္တဲ့နည္းနာနဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္” လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ စီးပြားေရးနဲ႔ေျမကို အမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူဖို႔လိုတယ္။ အင္တာေနရွင္နယ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ဟာ ဒီဟာပဲလို႔ မာ့က္စ္ကဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *