ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက – ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမေဒးေၾကညာခ်က္

By | May 21, 2017

ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္။

အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒအေရးတို႔ အတြက္ ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ညဴကလီယာစစ္ပြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္တခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေစေနတဲ့ ထရမ့္ရဲ႕စစ္ယႏၱရားႀကီးအရိပ္ေအာက္မွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ အႏုျမဴသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရေျပာရရင္ ထရမ့္ပ္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာပဲ ကမၻာပ်က္ေန႔ တြက္ခ်က္တဲ့နာရီကို ႏွစ္မိနစ္ခြဲ ပိုနီးသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာႀကီး ဒီေလာက္ကမၻာပ်က္ေန႔နဲ႔ နီးခဲ့တာဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ စစ္ေအးစစ္ပြဲရဲ႕အထြတ္အထိပ္တုန္းက အေမရိကန္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို တိုက္ဖို႔စစ္ျပင္တဲ့ကာလပဲ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဖူကူးယားမား ေၾကညာခဲ့တဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲဇာတ္သိမ္းခန္းပါလား။

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္အတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အေပၚစီးက ရေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေျပာတဲ့ “သာလြန္ခ်က္” ကိုလည္း ႀကံဳးဝါးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ႕ ဧရာမဓနဥစၥာနဲ႔စြမ္းရည္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ကမၻာေပၚ႐ွိ ေသြးစုပ္ခံ ဆင္းရဲမြဲေတသူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ေေလွ်ာ့ေပါ့ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ပါးေရး စတာေတြကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ၂၅ႏွစ္ အတြင္း ဒါေတြကို လုပ္ေနတာက က်ဴးဘားဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံပါ။ အေမရိကန္ရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈေတြအၾကားက လုပ္ေနတာပါ။

အရင္း႐ွင္စနစ္ကေတာ့ အရင္း႐ွင္စနစ္လုပ္ၿမဲအလုပ္ေတြကို လုပ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတြသူေတြကို ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္၊ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြနဲ႔ လက္တဆုပ္စာအခ်မ္းသာဆံုး လူေတြအတြက္ ေနရာသစ္ေတြ၊ နည္းလမ္းသစ္ေတြပဲ ႐ွာေဖြေနပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕သဘာဝနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားတဦး၊ လူတန္းစားတရပ္ကို ေနာက္လူသားတဦး၊ လူတန္းစားတရပ္က ေခါင္းပံုျဖတ္တာပါ။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားအတြက္ တဦးခ်င္းပိုင္အျမတ္အစြန္းေတြရဖို႔ လုပ္သားျပည္သူေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံက ေျပာင္းလာသူေတြ၊ ရက္ဒ္အင္ဒီယန္းလူမ်ိဳးလို ေဒသခံပင္ကိုယ္လူမ်ိဳးေတြအေပၚကေန အျမတ္ထုတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ လူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ ကမၻာၿဂိဳဟ္ႀကီးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္စြမ္း မ႐ွိပါဘူး။ သူတို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္က အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို အညွာတာကင္းမဲ့စြာ ေခါင္းပံုျဖတ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အရင္း႐ွင္ကမၻာတဝွမ္းမွာ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး (austerity) စနစ္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးတာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ေျမာက္အေမရိကတိုက္အပါ ေ႐ွ႕တန္းေရာက္အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံေတြမွာ လခ၊ ပင္စင္လစာနဲ႔ ေနထိုင္မႈအဆင့္ေတြ က်ဆင္းလာၿပီး လက္ယာစြန္းဝါဒနဲ႔ ဒီဝါဒက ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ တပါးႏိုင္ငံသား၊ တပါးလူမ်ိဳးကိုဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖိႏွိပ္ေရးဆိုတာေတြ ထိုးတက္လာေနပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ငတ္ျပတ္မႈ၊ အေႂကြးဖိစီးမႈ၊ အမွီအခိုမကင္းမႈ၊ အရင္း႐ွင္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းနဲ႔ ေနာက္ၿပီး သူမ်ားႏိုင္ငံကို ဝင္တိုက္ပစ္မယ္၊ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမယ္ စတာေတြဟာ အရင္း႐ွင္စနစ္က ႐ႊီးေနတဲ့ နယ္ေျမအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္တို႔ထက္ “သာလြန္ခ်က္”ရဲ႕ တကယ့္သ႐ုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီအင္အားအႀကီးဆံုး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြရဲ႕ အာဏာ႐ွင္စနစ္ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေတြ႔ေနရပါတယ္ – အိမ္ျဖဴေတာ္၊ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၊ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရား႐ံုးတို႔မွာ လက္ယာစြန္းဝါဒီေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြက ေပၚထြက္လာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြက ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြ ေလွ်ာ့ေပးတာ၊ အခ်မ္းသာ အေတာင့္တင္းဆံုး အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြကို အက်ိဳး႐ွိေစတဲ့ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္တာ၊ လူမႈဖူလံုေရး သံုးစြဲမႈေတြကိုေလွ်ာ့ၿပီး စစ္စရိတ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕သံုးစြဲတာ၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အေမရိကန္ရဲ႕ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း အင္အားကို ခုခံျခင္းမွန္သမွ်ကို ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္တဲ့ တခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ စစ္ပြဲေတြ ဖန္တီးတာ စတာေတြပါပဲ။ ဒါဟာ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာ လုပ္သားေတြနဲ႔ျပည္သူ႔လႈပ္႐ွားမႈေတြကို စစ္ခင္းတာ၊ ကမၻာအဝွမ္းက ႏိုင္ငံေတြကို စစ္ဆင္သိမ္းပိုက္တာ၊ ကမၻာၿဂိဳဟ္ႀကီးကို စစ္ဆင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကေနဒါအစိုးရေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ရမယ့္ ကမၻာဖ်က္အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လစ္ဘရယ္ေတြ (ကေနဒါႏိုင္ငံက-ဘာသာျပန္သူ)ဟာ ထရမ့္အစိုးရေဘးမွာ ေျခဖြဖြနင္းၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဆီးရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔မွာ ေလယာဥ္ေတြနဲ႔ တရားမဲ့တိုက္ခိုက္ေနတာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ (ေျမာက္ကိုရီးယား) နဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ကမၻာအဝွမ္း ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ုပ္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြကို ေထာက္ခံေနၾကပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ေတြဟာ ကေနဒါရဲ႕စစ္သံုးစရိတ္ကို ျမွင့္တင္ၿပီး ထရမ့္ေတာင္းတဲ့အတိုင္း ေနတိုးကို ၂% ေပးမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြအစား ေနာက္တခါ ထရမ့္ စစ္ခင္းတဲ့ေနရာေတြကို ကေနဒါတပ္ေတြ ပို႔ေပးမယ္လို႔ အာမကတိခံၾကပါတယ္။

လစ္ဘရယ္အစိုးရဟာ နာဖတာ (NAFTA) ေခၚ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္ထဲကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့၊ အလုပ္ေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ေစတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ရမယ့္အစား သူတို႔ဟာ ကေနဒါမွာ အလုပ္ေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတြ၊ အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေစမယ့္ နာဖတာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ တင္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ထ႐ူဒိုး (Trudeau) ဟာ နာဖတာ အလိုမ႐ွိ၊ စစ္အလိုမ႐ွိလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအခါမွာ ကေနဒါဟာ လမ္းဆံုလမ္းခြကို ေရာက္ေနပါတယ္။ တလမ္းကေတာ့ ထရမ့္အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ကေနဒါကို အေမရိကန္ရဲ႕စစ္စီးပြားေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးထဲ ေပါင္းစည္းမႈတိုးျမွင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကေနဒါအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕ ကုန္္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ စက္မႈကဏၭေတြ လက္လြတ္ကုန္ၿပီး သဘာဝအရင္းအျမစ္ ေရာင္းစားတဲ့၊ အေမရိကန္ရဲ႕ တန္ဖိုးထပ္ျဖည့္ထားတဲ့ကုန္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ ေဈးကြက္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ လစာေတြ၊ ပင္စင္လစာေတြ၊လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ထပ္က်ဆင္းလာတာ၊ အနိမ့္ဆံုးလစာကိုေတာင္မွ သတ္မွတ္ျခင္းမ႐ွိတာတို႔ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္သား၊ လူမႈေရး- ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြနဲ႔ က်န္ေကာင္းလို႔က်န္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးတို႔ပါ ဆံုး႐ံႈးရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကေန ခံစားရမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အေမရိကန္ရဲ႕စစ္ယႏၱရားႀကီးထဲက ခြဲမရတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္စစ္အတြက္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄ဝ ေလာက္ (ဒါလည္းတက္ေနဦးမွာ) သံုးစြဲေနရတာပါပဲ။

ေကာ္ပိုရိတ္စနစ္ ကေနဒါနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအဖို႔ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းတခုလို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္သားျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ ပ်က္သုဥ္းမႈဆီကို တဟုန္ထိုးသြားမယ့္ အျမန္လမ္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (NDP) တို႔က သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လုပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ဆိုၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ဆီးရီးယားအေပၚဗံုးႀကဲမႈနဲ႔ နာဖတာ သေဘာတူညီခ်က္ (NAFTA) ျပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔တို႔ကို သေဘာတူတာဟာ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ။

စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတာက နာဖတာဟာ ေကာ္ပုိရိတ္စီမံကိန္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး လူတကာက ႐ႈတ္ခ်ေဝဖန္ေနၾကခ်ိန္မွာ စီအိုင္စီ (CIC) ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကလည္း ဒီအတိုင္းရပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တုန္းက အလုပ္သမားနဲ႔ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ပူးတြဲလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ကေနဒါနဲ႔အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ ပထမဆံုး လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္မႈ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းရလုနီးပါး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အားေကာင္းလွတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈႀကီးဟာ အမ္အိုင္ေအ (MIA) ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံစံုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အေမရိကတိုက္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇံုသေဘာတူညီခ်က္ (FTAA) ဆိုတဲ့ အရင္း႐ွင္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းတို႔ကိုလည္း ပ်က္ျပားလုနီးပါး ထိေရာက္ခဲ့ၿပီး နာဖတာ (NAFTA) ကိုေတာင္မွ ပိတ္ပစ္ရလုနီးပါး အေျခဆိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။

အလားတူပဲ အဲဒီအခါတုန္းက ကမၻာအဝွမ္းမွာ ႀကီးမားတဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း ဆန္႔က်င္ေရး ကန္႔ကြက္ပြဲႀကီးေတြ အုန္းအုန္းကြ်က္ကြ်က္ ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြကေန ညဴကလီယာ လက္နက္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကမၻာ့ျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖ႐ွင္းေရးတို႔အတြက္ လူထုဆႏၵေတြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကေနဒါႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီး ၂ဝဝဝဝဝ အပါ တကမၻာလံုးမွာ အမ်ိဳးသမီး ၅ သန္းေက်ာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာနဲ႔‘လူမည္းေတြရဲ႕အသက္ဟာ အေရးပါတယ္’၊‘အလကား မေနၾကနဲ႔ေတာ့’၊‘ရာသီဥတုဆိုင္ရာ တရားမွ်တေရး’စတဲ့လႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ ဒီေန႔ခ်ီတက္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို လမ္းညႊန္ျပေနၾကပါတယ္။ လူငယ္မ်ားနဲ႔ အနိမ့္ဆံုးလခစား အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ၁၅ ေဒၚလာ ရေရး-တရားမွ်တေရးတိုက္ပြဲနဲ႔ ကြီဘက္ၿမိဳ႕က အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ၁၅ ေဒၚလာကို အားလံုးအတြက္စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရးကို ေထာက္ခံတဲ့လႈပ္႐ွားမႈေတြဟာလည္း ေ႐ွ႕သို႔လွမ္းခ်ီတာပါပဲ။ ကေနဒါႏိုင္ငံထဲက ၿဗိတိသွ်ကိုလံဘီယာနဲ႔အြန္ေတရီယိုၿမိဳ႕တို႔က အလုပ္သမဂၢတခ်ိဳ႕က ၁၅ ေဒၚလာ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ စကားေျပာရမယ့္အခ်က္လို႔၊ ဒီအတြက္ သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲဝင္ရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာဟာလည္း ေ႐ွ႕သို႔ခ်ီတက္တာပါပဲ။ ဒါဟာ ကေနဒါအလုပ္သမားကြန္ဂရက္အေနနဲ႔ လာမယ့္ေမလ ညီလာခံမွာ ခ်မွတ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရး တိုက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါအလုပ္သမားကြန္ဂရက္ဟာ နာဖတာ သေဘာတူညီခ်က္ထဲက ႏုတ္ထြက္ေရး၊ ဘက္စံုပါဝင္တဲ့၊ အျပန္ အလွန္အက်ိဳး႐ွိတဲ့ တန္ဘိုးျဖည့္ၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးေရး၊ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏိုင္တဲ့ အေျခခံနဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ စက္မႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစေရးတို႔အတြက္ အလုပ္သမားလႈပ္႐ွားမႈနဲ႔ လူထုေတြကို လမ္းေပၚတက္ၿပီး ထရမ့္နဲ႔ကေနဒါက လုပ္ငန္း႐ွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ပါတီေတြက အေထာက္အခံေပးေနတဲ့ အရင္း႐ွင္ေကာ္ပိုရိတ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။

ကေနဒါကို ေနတိုးထဲက ႏုတ္ထြက္ေစဖို႔၊ ကေနဒါတပ္ေတြ အမိေျမကို ျပန္လာေစဖို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏိုင္ငံျခားေရေပၚလစီခ်မွတ္ေစေရးတို႔အတြက္လည္း လူထုလႈပ္႐ွားမႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

ကေနဒါအလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြ၊ အရင္း႐ွင္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း၊ အစၥလမ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၊ ျပည္ပက အရာမွန္သမွ်ကိုဆန္႔က်င္မႈ၊ ေဖာက္ျပန္ေရးအယူအဆ၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒ စတာေတြကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ ကမၻာ့အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ပခံုးခ်င္းယွဥ္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကၿပီး ကမၻာအဝွမ္းက အလုပ္သမား လႈပ္႐ွားမႈေတြကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ တသားတည္း႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ က်ဴးဘား၊ ဗီနီေဇြးလား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ အက္ေကြေဒၚ၊ ပါလက္စတိုင္း၊ ဒါ့အျပင္ လက္တင္အေမရိက၊ အာ႐ွနဲ႔ အာဖရိကတိုက္တို႔႐ွိ အေမရိကန္စြက္ဖက္မႈက ကင္းလြတ္တဲ့၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူေတြ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆို႐ွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္သူေတြအပါအဝင္နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းရပ္တည္သင့္ပါတယ္။ လုပ္သားျပည္သူေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အားကိုးၿပီး အေမရိကန္စစ္ဝါဒီေတြနဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့၊ ဖက္ဆစ္ေတြေထာက္ခံထားတဲ့၊ ေရနံသူေဌးေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ဘဏ္သူေ႒းႀကီးေတြရဲ႕ ထရမ့္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ၾကရမယ္။

ကေနဒါျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္

` လုပ္သားလူထုနဲ႔သူတို႔ရဲ႕မဟာမိတ္ေတြဟာ ကေနဒါျပည္သူ႔လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စည္းလံုးတိုက္ပြဲဝင္ၾကၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္ေတြအတြက္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈႀကီးေတြ ေဖာ္ထုတ္ၾကရမယ္။

※ နာဖတာ အလိုမ႐ွိ၊ တရားမွ်တတဲ့ ကုန္သြယ္မႈျဖစ္ရမယ္- ပါဝင္သူအားလံုးကို အက်ိဳး႐ွိေစတဲ့၊ တရားမွ်တတဲ့၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြကို ကာလ႐ွည္ေငြေခ်းငွားတာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားပါဝင္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး။

※ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔လက္နက္ေလွ်ာ့ေပါ့ေရး ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒ- ေနတိုးနဲ႔ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ေလေၾကာင္းနဲ႔အာကာသ ကာကြယ္ေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (NORAD) ထဲက ႏုတ္ထြက္ရမယ္။ စစ္သံုးစရိတ္ကို ၇၅% ေလွ်ာ့ခ်ရမယ္။ ျပည္ပက စစ္ပြဲေတြထဲမွာ ပါဝင္ေနၾကတဲ့ ကေနဒါတပ္ေတြကို အိမ္ျပန္ေခၚရမယ္။

※ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ၾက- သဘာဝအရင္းအျမစ္နဲ႔ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြကို ျပည္သူပိုင္ လုပ္ရမယ္။ ေရနံသဲတြင္းေတြကိုပိတ္ပစ္၊ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလအား၊ အပူဓာတ္နဲ႔ ျပန္ျပည့္ႏိုင္တဲ့စြမ္းအင္တို႔ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာက္လုပ္ၿပီး အလုပ္ေတြဖန္တီးေပးရမယ္။

※ အလုပ္ေတြဖန္တီးေပး- ကေနဒါႏိုင္ငံတလႊားမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ယာေတြေဆာက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အိုးအိမ္ အစီအစဥ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမယ္။ ကေနဒါပိုင္ကားစက္႐ံုနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပ-တၿမိဳ႕နဲ႔တၿမိဳ႕သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ အပါအဝင္ တန္ဖိုးျဖည့္ထားတဲ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ ရင္းႏွီးျမ်ဳပ္ႏွံရမယ္။ လယ္ယာသံုးကိရိယာစက္မႈလုပ္ငန္း၊ စက္ယႏၱရားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လူမႈအစီအစဥ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔မွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမယ္။

※ လစာနဲ႔ဝင္ေငြ တိုးျမွင့္ရမယ္။ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို ေဒၚလာ ၂ဝ အထိ ျမွင့္တင္ရမယ္။ ပင္စင္လစာေတြကို သိသိသာသာ တိုးေပးရမယ္။ ပင္စင္အျပည့္ရေရးနဲ႔ သက္ႀကီးေထာက္ပံ့ေၾကးကို အသက္ ၆ဝ အထိ တိုးေပးရမယ္။ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြကို အာမခံရမယ္။ အလုပ္အကိုင္ အာမခံခ်က္ကို ယခင္ လုပ္ခရဲ႕ ၉ဝ% ျဖစ္ေရးနဲ႔ ဒါဟာ ယာယီအလုပ္သမားမ်ား၊ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္႐ွာသူေတြ အပါအဝင္ အလုပ္႐ွာေဖြသူအားလံုးအဖို႔ ျဖစ္ေစရမယ္။ တေျပးညီလစာနဲ႔အလုပ္ရ႐ွိမႈ တန္းတူေရးကို ခ်မွတ္ရမယ္။ ယာယီႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားအက္ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမယ္။

※ ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ား လက္ခံမႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈကို တိုးခ်ဲ႕ရမယ္။ ကေနဒါ-အေမရိကန္ တျခားႏိုင္ငံတခု ကယ္တင္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းရမယ္။

※ တႏိုင္ငံလံုးလူမႈေရးအစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို တိုးခဲ်႕ရမည္။ အားလံုး တေျပးညီခံစားႏိုင္တဲ့၊ စရိတ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆင့္႐ွိ ကေလးငယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးစနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။

※ ေက်ာင္းလခေပးတဲ့ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အလယ္တန္းလြန္အဆင့္ ပညာေရးကို လူတိုင္းသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။

※ လူမႈအခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး၊ လုပ္သားအခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၊ တိုးခ်ဲ႕ရမယ္။ မုန္းတီးမႈဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳ၊ အသံုးခ်ရမယ္။

ေနာက္ကမၻာတခုဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး အျမန္လိုအပ္ေနတယ္။

ကမၻာတလႊားမွာ ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ အလုပ္သမားအာဏာကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့ မဟာေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး အႏွစ္တရာျပည့္တဲ့ဒီႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံမွာ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ဖိႏွိပ္မႈကင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုကို အလုပ္သမားလူတန္းစားက ဖန္တီးတဲ့ သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲကို ျပန္သတိရၾကတယ္။

ဒီတိုက္ပြဲႀကီးက တန္းတူမႈနဲ႕တရားမွ်တမႈ႐ွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္၊ အလုပ္သမားေတြကို ပဲ့ကိုင္ဦးစီးျဖစ္ၿပီး ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းေတြ၊ ေလာဘသမားေျမပိုင္႐ွင္ေတြကို သူတို႔ေနရာက ဖယ္႐ွားၿပီး စစ္ဝါဒီေတြ၊ အျမတ္ႀကီးစားေတြကို ဖယ္႐ွားပစ္ခဲ့တယ္။ စစ္၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒတို႔နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ္ေျပာင္နာက်င္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ဥေရာပမွာ ဆို႐ွယ္လစ္အစိုးရေတြ ျပဳတ္ရတဲ့အျဖစ္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းတရာ ျဖတ္သန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ဟာ အနာဂတ္ျဖစ္တယ္၊ အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အတိတ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိလာခဲ့တယ္။ လူသားေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေလွကားမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္နဲ႔ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္တို႔အၾကား ေနာက္အထစ္တထစ္ မ႐ွိေတာ့ဘူး။ လုပ္သားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးဖို႔၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအာဏာထူေထာင္ဖို႔ ခ်ိန္ခါေတာ္ကို ေရာက္ေနၿပီ၊ ေနာက္ေတာင္က်ေနၿပီ။

ေ႐ွ႕လာမယ့္တိုက္ပြဲေတြမွာ လုပ္သားျပည္သူေတြဟာ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ကို အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
အတိတ္က သင္ခန္းစာကိုယူၿပီး အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မယ္။ တိုက္ပြဲဟာ ဆက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲပဲ။ အရင္က
ထက္ေတာင္ ပိုလိုအပ္ေနတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒး
ကေနဒါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *