သတင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္

By | November 30, 2016

သတင္းႏွင့္ မွတ္ခ်က္
(၂၉-၁၁-၂၀၁၆)

– ကာခ်ဳပ္က ႏုိဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႕က ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္မွာ ေျပာေသာမိန္႕ခြန္းတြင္

‘အေရးေပၚကာလဆုိင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္”အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆုိၿပီး မ်က္ရိပ္ျပလုိက္သည္။

– ၁၃ ပါတီတုိ႕က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးွႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးကုိ အျမန္ဆုံး ေခၚဆုိရန္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ ႏွပ္ေၾကာင္းေပး လမ္းခင္းလုိက္ျပန္သည္။

– ကာလုံအစည္းအေဝးေခၚၿပီး အေရးေပၚ ကာလဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ အာဏာအားလုံးကုိ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ခြင့္ ရယူေတာ့မွာလား။

– ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ စစ္ပြဲ၊ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ တေန႕တျခား က်ပ္တည္းလာေသာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္လာျခင္းတုိ႕မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ပ္အတည္း၊ တမ်ဳိးသားလုံးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အႏၱရာယ္မ်ားအျဖစ္ သူတုိ႕က (၁၃ ပါတီက) သတ္မွတ္လုိက္ၾကသည္။ စစ္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္ေနျခင္းမွာ စစ္တပ္၏ မမွန္ကန္ေသာ သေဘာထားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ဆုိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဘယ္သူေတြ ေဖာက္ခြဲမွန္းမသိရေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွ အေသးစား ေပါက္ကြဲမႈမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရးကုိ တာဝန္ယူရမည့္ အာဏာပုိင္မ်ားတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေမွးမွိန္လာရျခင္းမွာ လက္နက္ခ်ေရးကုိသာ တြင္တြင္ ေတာင္းဆုိေနၿပီး စစ္တပ္ဘက္မွ အေပၚစီးယူလုိေသာ မမွန္ကန္သည့္ သေဘာထား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားဆုိသည္မွာလည္း အစုိးရအဆက္ဆက္ တေလွ်ာက္လုံး မမွန္မကန္က်င့္သုံးလာခဲ့သည့္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း တစုိးတစိမွ် ဝန္မခံ၊ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈမွ် မလုပ္ဘဲ တမ်ဳိးသားလုံး အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနပါၿပီဟု ဇြတ္ေျပာကာ အာဏာအားလုံး ကာခ်ဳပ္က သိမ္းယူရန္ ႀကံစည္တုိက္တြန္းေနၾကၿပီလား။

– မေထြးေလး(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သက္သက္ မဆုိလုိပါ။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အစုိးရတခုလုံးကုိ ဆုိလုိပါသည္။) ကုိ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျဖင့္) တရစ္ၿပီးတရစ္ ရစ္ပတ္လာေသာ ေျမြႀကီးသည္ သူ႕အာဏာေလာဘကုိ မသတ္ႏုိင္ဘဲ မေထြးေလးတကုိယ္လုံးကုိ ဝါးမ်ဳိရန္ ႀကံစည္ေနၿပီလား။

– ဤသုိ႕ ႀကံရြယ္သည္ဆုိလွ်င္ တုိင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးပါသည္။

(ဒီမုိကေရစီ္ လုိလားသူ အစစ္အမွန္လား၊ အတုအေယာင္လား လက္ေတြ႔အေျဖေပးၾကရေတာ့မည့္ ကာလသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္မလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ မေျပာႏိုင္ပါ။ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး ႏုိးႏိုးၾကားၾကား ရွိၾကပါကုန္။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *