သတင္းနဲ ့ မွတ္ခ်က္

By | November 4, 2016

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းေကာ္မရွင္ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္
သူရေအာင္ကုိ
(၁) လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွစ၍ ယေန႔အထိ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း ျပဳစုေရးသားရန္ တာဝန္ေပးမည္။
(၂) ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ျခင္းမ်ား လံုးဝ မျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္သြားမည္။
(၃) ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေရးသားၾကလုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တာဝန္ယူသည္။
လုိရင္းကေတာ့ အဲဒီေလာက္ပါပဲ။
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္နဲ႔ ေရးခဲ့တာေတြဟာ အေျခခံသေဘာထားကစၿပီး မမွန္လို႔ ထြက္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ အမွန္ကနည္းနည္း အမွားက ‘ျဗြစ္သိပ္’(ျပြတ္သိပ္) ျဖစ္ေနတယ္။ ခု တကယ္ေရးႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ႀကိဳဆိုရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။
(၂) ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ျခင္းေတြ လံုးဝ(လံုးဝ) ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ ၾကပ္မတ္ မၾကပ္မတ္ႏုိင္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ့မယ္။ တပ္မေတာ္ သမုိင္းတုိ႔ ဗုိလ္ခင္ညြန္႕နဲ႔ ေဒၚနီနီျမင့္တို႔ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ ေရးသားတဲ့ သမုိင္းစာအုပ္တုိ႔လုိ မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေတြကုိ ဆန္႔က်င္ ဘက္ေရးလာရင္ သူတုိ႔ၿငိမ္ေနပါ့မလား။
(၃) တာဝန္ခံတာ အာမခံခ်က္ေပးတာကုိေတာ့ ႀကိဳက္ပါၿပီ။ ခက္ေနတာကေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ ေခၽြးျပန္မယ့္ကိစၥ၊ ဒုကၡေပး သလုိ ျဖစ္သြားမယ့္ကိစၥဆိုေတာ့ စုိးရိမ္မ္ိပါတယ္။ သူတုိ႕အေနနဲ႕ ပဒကုသလဇာတ္ထဲကလုိ “ဓား ကုပ္ေပၚဝဲ”ျဖစ္မွာကုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕လည္း ေတြးပူမိပါတယ္။

၂။ တႏွစ္ျပည့္ NCA အခမ္းအနားက ထူးျခားခ်က္မ်ား
(၁) ကာခ်ဳပ္ျဖစ္သူက ‘တပ္မေတာ္ မူ ၆ ခ်က္ကသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထြက္ေပါက္တခုျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္၊ (အံ့ဖြယ္သုတပါပဲ….လုိ႔ အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္း ၿခိမ္းေျခာက္သံပါေနတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။)
(၂) NCA ရဲ႕ ဗိသုကာႀကီး၊ ဂုဏ္ျပဳခံသမၼတႀကီး(ေဟာင္း) ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တက္တာမေတြ႔ရ။ အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာရွိလွတဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦးလည္း တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိ။ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ UNFC တပ္ေပါင္းစု ႀကီးလည္း မတက္။
(ဘာ့ေၾကာင့္မတက္တယ္ဆုိတာ ဦးခြန္ထြန္းဦးနဲ႔ UNFC က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္ဘက္က မေရမရာ ဟုိလိုလို ဒီလုိလို ေျပာတာပဲ ၾကားခဲ့ရလုိ႔ ပေဟဠိ ့ျဖစ္ၾကရတယ္။)

(၃) UWSA – ဝအဖြဲ႔ကုိ ကုိယ္စားလည္ ကတ္အစား ေလ့လာသူကတ္ လြဲေပးလုိ႕ တပ္ေခါက္ျပန္ရတဲ့ သတင္းလည္းရွိတယ္။
(ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီးထဲက ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လြဲမွားမႈႀကီးလုိ႔ပဲ ေအာက္ေမ့ပါတယ္။)

၃။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းနာမည္ပ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိစၥေပၚလာတယ္။ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္ မိသားစုက အိမ္အကူ မိန္းကေလး ၂ ေယာက္ကုိ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္းျဖစ္ေအာင္ (ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ က်ိဳးေၾကကုန္တဲ့အထိ ) ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏွိပ္စက္ခဲ့တ့ဲအမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ေကာ္မရွင္က မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါလုပ္ၿပီး ေငြေပးေၾကေအးေစလို႔ တႏိုင္ငံ လံုး ပြက္ေလာ႐ုိက္သြားပါေတာ့တယ္။ (လူေဟာင္း အဖြဲ႔ေဟာင္းေတြကုိ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ဆက္သံုးခဲ့လုိ႔ ေပၚလာတဲ့ဒုကၡပဲ။ ရင္ၾကားေစ့ ေရးေပၚလစီနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကလုိ႔ ေအာက္ေျခနင္းျပားမ်ား ဒီလုိခံၾကရတာပါ။ ေနာင္လည္း လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ေကာ္မရွင္ ေကာ္မတီေတြ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲက ေကာ္မရွင္ ေကာ္မတီေတြ တသီႀကီး (စစ္တပ္ကလြဲလုိ႔ေပါ့ေလ) မ်က္စိထဲမွာ ျမင္မိပါရဲ႕။ လက္ရွိက လက္မဲ့ ျဖစ္သြားမွာ။)

၄။ ျမန္မာလူထုက အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ခြင့္မျပဳေတာ့
(NLD ၂၈ ႏွစ္ျပည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္)
“ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ သိမ္ငယ္မႈမွ ေသြဖီလ်က္ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ တစုိက္မတ္မတ္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြက အာဏာရွင္စနစ္အား ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္းကုိ ၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရး ေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ အေျဖေပးခဲ့တယ္။
(ဒါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အေတြ႔အႀကံဳ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ လက္ရွိ အစုိးရထဲ ပါတီထဲအထိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လုိတယ္။)

၅။ ျခစားမႈမ်ား
“ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျခစားမႈမ်ားကုိသာ ဖယ္ရွားႏုိင္ပါက လူတို႔၏ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြသည္ ၄ ဆအထိ တုိးတက္မ်ားလာဖြယ္ ရွိ၏”။ (ကမၻာ့ဘဏ္)
(ဗမာတျပည္တည္း ကြက္ၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ တဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာ ၄ ဆ ေက်ာ္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဂတိ လုိက္စားဖို႔ဆို တာ အာဏာရွိသူေတြသာ တတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္၊ ခုလည္း အနံ႕အသက္ေတြ ထြက္လာလုိ႔လားမသိ။ တုိင္ခ်င္ေတာခ်င္ၾကတယ္ ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕႐ံုးကုိ တုိက္႐ုိ္က္တုိင္တမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။)

(၆) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရဲစခန္းႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ စီးနင္းခံျခင္း အေရးအခင္း။

ဒီအေရးအခင္းအၿပီး အထင္အရွားေတြ႕လာရတာကေတာ့ တုိင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ကုိ အခုိင္အခံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရမယ့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕တာဝန္မဲ့မႈပါပဲ ။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ဝန္ခံေနၾကရၿပီ။
နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးကုိ တာဝန္ယူရမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ရန္သူကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ဖုိ႕ ထုတ္ေပးထားတဲ့ လက္နက္ေတြဆုိတာက ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္း ျပသထားရွိရေတာ့မည့္ ေခတ္ေဟာင္းရုိင္ဖယ္ေတြပါကလား။ က်ည္ဆန္ခဲယမ္းေတြကုိ အေရးကိစၥရွိမွ ထုတ္ေပးတယ္ဆုိပါလား။
ေခတ္မမီ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ လက္နက္ေတြ ထုတ္ေပးထားျခင္းခံရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕အရုိးမ်ားနဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ နယ္နိမိတ္တြင္ ေရွးဦးစြာ စည္းရုိးထုိးလုိက္ၾကၿပီပဲ။ ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဌာနရဲ႕ တာဝန္မဲ့မႈပါ ကပ္ပါေနပါတယ္။

(၇) ျမင္းၿခံေထာင္ ဆူပူမႈသတင္း

ျမင္းၿခံေထာင္တြင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပမႈတခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရန္ျဖစ္တာကုိ တားဆီးရင္း ဆူပူမႈတခုျဖစ္တာပါလုိ႕ အစက ဖုံးဖိထားတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လာတယ္။
အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက အထက္အရာရွိမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကတယ္။ ေစာင္လုံေလာက္ေအာင္ ေပးေရးနဲ႕ ေထာင္ပုိင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေရးတုိ႕ကုိ အထက္သုိ႕ တင္ျပေပးပါမယ္လုိ႕ ကတိေပးရတဲ့အဆင့္သုိ႕ပင္ ေရာက္လာတယ္။
ရဲအရာရွိတဦး ေျပာသြားတဲ့ စကားကေတာ့ (ရဲအရာရွိဆုိသူက ထုတ္ေျပာတာမုိ႕) ထူးထူးျခားျခား ရွိတယ္လုိ႕ဆုိရမယ္။
“ဖိႏွိပ္တာကုိ တုံ႕ျပန္တတ္သြားရင္ ေနာင္လည္း အဲဒီလုိ လုပ္ၾကေတာ့မွာပဲ။ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးေအာင္ ဖိႏွိပ္လြန္းရင္ ထၾကြ တုံ႕ျပန္ၾကမွာပဲ၊ တုံ႕ျပန္တဲ့ နည္းကုိ သိသြားတဲ့အတြက္ ေထာင္ဆုိတာ တခါဆူၿပီးရင္ ေနာင္လည္း ဆက္ဆူမွာပဲ”တဲ့။
ဖိႏွိပ္လြန္းရင္ ေထာင္သာမက တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြက တုံ႕ျပန္ထၾကြမွာပဲ။ တျပည္လုံးဆူလာမွာပဲ။ ဒါက တရားပဲ။

(၈) စစ္တကၠသုိလ္တြင္ စီနီယာေက်ာင္းသားက ဆုံးမလုိ႕ ဂ်ဴနီယာေက်ာင္းသား ေသဆုံးရတဲ့ သတင္း

စစ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ၾကမ္းတမ္းစြာ အျပစ္ေပး၊ အႏုိင္က်င့္မႈ ရုပ္သံဗီဒီယုိ ဖုိင္တခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့တာ သတိရမိပါတယ္။
ယခုလည္း ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႕ညက ျပင္ဦးလြင္စစ္တကၠသုိလ္မွာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေက်ာင္းသား ဗုိလ္ေလာင္းရဲမာန္ေအာင္က ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ဗုိလ္ေလာင္း ေအာင္ညီညီေဇာ္ကုိ ထုိးႀကိတ္ဆုံးမရာမွ လက္လြန္ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွဥ္း အေလ့အက်င့္ကုိ ဗုိလ္သင္တန္းက ေမြးျမဴသင္ၾကားေပးသလား။ စီနီယာက ဂ်ဴနီယာကုိ ဆုံးမအႏုိင္က်င့္ခြင့္ကုိ ေဒၚစိန္ေအးေက်ာင္းမွာ တရားဝင္တည္ေဆာက္ထားတာလား။ ဒီလုိ အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႕ ဗုိလ္ေလာင္းေတြကုိ ပုံသြင္းထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း တခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေနၾကတယ္။ ဗုိလ္ေလာင္းအခ်င္းခ်င္း ဒီလုိ လုပ္ေနမွေတာ ျပည္သူ႕အေပၚ လက္နက္အားကုိး ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္၊ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္၊ ထင္သလုိ ရမ္းကားမႈေတြကုိ အ့့ံၾသစရာ မရွိေတာ့ပါ။
စစ္တကၠသုိလ္ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြ အခြင့္ထူးခံ၊ ဗုိလ္က်လာခဲ့ရာမွ တစတစ ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္မႈ အက်င့္စရုိက္ ပုိမုိႀကီးထြားလာခဲ့တယ္၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ပန္မယ့္စိတ္ဓာတ္ရွိလာေအာင္ စစ္တပ္ကုိ မတည္ေဆာက္ဘဲ စစ္အုပ္စု လက္ကုိင္တုတ္တပ္၊ အမိန္႕နာခံေရးတပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားတာပဲ။
ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ပန္ဆင္တဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မဟုတ္ဘဲ စစ္အုပ္စုတလက္ကုိင္တပ္ ျဖစ္ေနသမွ် စစ္တပ္ရဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ခုိးဆုိးလုယက္ရမ္းကားမႈ၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လူထုအေပၚ ဗုိလ္က်မႈတုိ႕ စစ္ေျမျပင္မွာေရာ စစ္တပ္ေရာက္ေလရာ ေနရာအႏွံ႕မွာေရာ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေပလိမ့္ဦးမယ္။

(၉) အေမရိကန္ခရီးစဥ္အၿပီး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရႊအုိး စိန္အုိးေတြ ထမ္းၿပီး ျပန္လာေစဖုိ႕ ဗုိလ္ေရႊမန္းက အမွာေတာ္ပါးလုိက္ပါတယ္။
တကယ္ပဲ “သမီး-ေရႊအုိးထမ္းလာတယ္လုိ႕ ေျပာရမလား” “အေမ ေရႊအုိးထမ္းလာတယ္လုိ႕”လုိ႕ ေျပာရမလားမသိ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တကယ္ပဲ ေရႊအုိးထမ္းျပန္လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈေတြ ဖယ္ရွားေပးလုိက္တယ္။ ဒီေရႊအုိးက ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရမတက္မီကတည္းက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ရင္လည္း ငတ္ျပတ္ဆင္းရဲေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာမွ်ထူးလာမည္မဟုတ္ဘဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခရုိနီမ်ားသာ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ပုိမုိႀကီးထြားလာႏုိင္ေၾကာင္း တတ္သိနားလည္သူမ်ားက တြက္ခ်က္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထမ္းလာတဲ့ ေရႊအုိးက ဦးသန္းေရႊအပါအဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခရုိနီမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ကယ္တင္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဒီကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကားက အခ်ိတ္အဆက္ကုိ လက္ညွဳိးထုိးၿပီး ေဝဖန္လာေနၾကတယ္။ အခ်ိတ္အဆက္က ဒါေလာက္သာ မကေသးပါ။
အေမရိကန္က အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသကုိ သူ႕မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လာကတည္းက ဒီကိစၥ စတင္ခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္အေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕သေဘာထားက စစ္အုပ္စုကုိ ေခ်ာ့ေမာ့ေဖ်ာင္းဖ်ၿပီး စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ျမင္းႀကီးရဲ႕ ဇက္ႀကဳိးကုိ အမိဆြဲယူႏုိင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ စီအုိင္ေအအရာရွိႀကီး မ်ား ဗမာျပည္ကုိ လာၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ေတြ လုပ္သြားခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ လုပ္သလုိ စစ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႕လည္း လုပ္ထားခဲ့တာပါ။
ေဒၚစု တရုတ္ျပည္သုိ႕ အရင္သြားျပလုိက္တယ္။
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါဦး၊ အေမရိကန္ကုိ သြားရင္ ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ဦးမလဲလုိ႕ ေထာက္ျပသူေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေဒၚစု တရုတ္ျပည္သြားသည့္အေပၚ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဘက္က ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ ထားခဲ့ပုံမရပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္အေပၚမွာမူေတာ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႕ ခရုိနီေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပုံေအာလုိက္ပုံရပါတယ္။ သည္အခ်က္ကုိ ဗုိလ္ေရႊမန္းရဲ႕ အမွာေတာ္ပုံစကားက အတိအလင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
ေဒၚစု အေမရိကန္ မသြားမီကတည္းက အေမရိကန္ စစ္တပ္နဲ႕ ဗမာစစ္တပ္အၾကားမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ေကအုိင္ေအ ကုိ မင္းေအာင္လႈိင္တပ္ ယခုအႀကိမ္ ထုိးစစ္ဆင္ေနစဥ္မွာ အေမရိကန္သံအမတ္က ျမစ္ႀကီးနားသြားၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ စာနာမႈ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီအရင္ကတည္းက အေနာက္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွ အရာရွိမ်ား စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တရုတ္နယ္စပ္ အနီး ေရာက္သြားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ယခု အေမရိကန္ရဲ႕ ေျခလွမ္းက တရုတ္ျပည္နား ကပ္သြားၿပီ။
သူ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
တရုတ္ႀကီး ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
စစ္ျမင္းႀကီး ဇက္ႀကဳိးကုိ ဘယ္သူကုိင္ႏုိင္မလဲ။
ဘယ္သူ႕ဇက္ႀကဳိးကုိ ဘယ္သူက ကုိင္ထားသလဲ။

(၁၀) ဗမာျပည္မွ အစြမ္းထက္ေသာ မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးမ်ား

ပင္းဒယ ၿမဳိ႕နယ္မွာ ေဆာက္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ေပ ၂၃၈၀ ရွိ စီမံကိန္း တံတားႀကီး ေပ်ာက္ထြက္သြားတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း ၂၃၈၀ လည္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါသာမက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က တျပည္လုံးမွာ ေဆာက္လုပ္မယ္လုိ႕ စီမံကိန္းတင္ၿပီး တကယ္မေဆာက္ဘဲ နာမည္တင္ထားတဲ့ တံတားေတြေရာ၊ တံတားေဆာက္ဖုိ႕အတြက္ စာရင္းျပထားတဲ့ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားပါ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ေနတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မ်က္လွည့္ဆရာ ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီး ဗမာျပည္လာၿပီး တံတားေတြ ေဖ်ာက္ျပလုိက္ဟန္တူတယ္လုိ႕ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တဲ့ စကားေတြ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။
အမွန္က ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဇီးလ္ကုိ ဗမာျပည္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဗမာျပည္က တံတားေတြ ေဖ်ာက္ျပလွည့္ပါဆုိရင္ေတာင္ ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီးလ္ လာရဲမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဗမာျပည္မွာ သူ႕ထက္အစြမ္းထက္တဲ့ မ်က္လွည့္ ဆရာႀကီးေတြ ရွိေနၾကလုိ႕ပါ။ ေတာင္ႀကီးေတြ အလုံးလုိက္ ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ ေတာႀကီးေတြ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္ထြက္သြားၾကတယ္။ သယံဇာတေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဇီဝိန္ႏုတ္သည့္ဘက္မွာလည္း ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးေတြက အေတာ္အစြမ္းထက္ၾကတယ္။
တခုေတာ့ ရွိတယ္။ ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးေတြဆုိတာက အပ်က္ဘက္သာ စြမ္းၾကတာကုိး၊ ျပည္သူကုိ မ်က္ရည္က်ေအာင္သာ လုပ္တတ္ၿပီး မ်က္ရည္တိတ္ေအာင္ မလုပ္တတ္ၾက။ အသက္ဇီဝိန္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္း ကုသႏုိင္စြမ္းမရွိၾက။ ေပ်ာက္သြားေသာ ေတာေတြ ေတာင္ေတြကုိ ျပန္လည္ရယူေပးႏုိင္စြမ္းမရွိၾက။
ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာမ်ား တုိင္းျပည္ႀကီးပါ ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႕ ႀကဳိးစားလာရင္ေတာ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းငုံ႕သည္းခံၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။

(၁၁) သမုိင္းတရားခံ

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ မိမိပါတီရဲ႕မဲရရွိေရးအတြက္ရည္စူးၿပီး ဝႈိက္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့လုိ႕ သမုိင္းတရားခံ ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ- တဲ့။
လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္က တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံလုိက္တဲ့စကားပါ။
ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီကုိေတာ့ သည္တကြက္မွာ စစ္တပ္ဘက္က ထုိးေကြ်းလုိက္ၿပီ။
ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ တက္လာကတည္းက သမုိင္းတရားခံအျဖစ္ အမည္းကြက္ စြန္းထင္းခဲ့ရတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီးမ်ားဆုိတာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ၇- ရက္ ဇူလုိင္အေရးအခင္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ ပစ္သတ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကုိ မုိင္းခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့တာက အစ၊ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စလုိ႕ ယေန႕ထိ မီးကုန္ယမ္းကုန္ အေတာမသတ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေနဆဲ ျပည္တြင္းစစ္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းမ်ား ျပည္သူေတြကုိ သတ္ခဲ့တာေတြ၊ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ပစ္သတ္ခဲ့တာေတြ၊ ဒီပဲရင္းအေရးအခင္းမွာ သတ္ပစ္ခဲ့တာေတြ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ သံဃာေတာ္ေတြကုိ မီးသကၤန္းကပ္ခဲ့တာေတြ…ေျပာမယ္ဆုိရင္ သမုိင္းတရားခံ အျဖစ္ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ ေျပးမလြတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ရပ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။
သူတုိ႕စစ္တပ္ကုိယ္စားလည္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေနရာကုိ အခန္႕သား ဝင္ထုိင္ေနၾကတာကုိက ေနာင္တခ်ိန္ သမုိင္းစြဲခ်က္အတင္ခံရမယ့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေရာ ဒီ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ သိပါရဲ႕လား။

(၁၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕စကားတခြန္း

မ်က္ေမွာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆုိလုိက္တဲ့ စကားတခြန္းက ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းအထိ လႈပ္ခတ္ ဂယက္ရုိက္သြားခဲ့တယ္။
သူက “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခက္အခဲ မရွိေၾကာင္း” ေျပာလုိက္တာပါ။ သူက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အေလးတင္းေျပာဟန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္ေတာ္အခက္အခဲဆုိတာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒနဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တုိ႕ ေနရာယူထားမႈျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ အခရာက်တဲ့ အဟန္႕အတားျဖစ္တယ္္ဆုိတာကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ ေမွးမွိန္ေစလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ ခုေခတ္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေနတာပါလုိ႕လည္း ရွင္းလုိက္ပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လုံတုိ႕ကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႕က လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းပုံေဖာ္လုိ႕ ရေနတယ္လုိ႕ ယူဆပါသလား။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ နည္းနည္းမွ မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။ စဥ္းစားတယ္္ဆုိရင္၂၀၀၈ ဖြဲံ႕စည္းပုံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အဟန္႕အတား ျပဳထားတာကုိ ဘာလုိ႕ ေမ့ေဖ်ာက္ထားလုိက္ရပါသလဲ။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္ ထည့္ေျပာတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီဘူးဆုိတာကုိ ဦးဝင္းျမင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမ့ထားရပါသလဲ။
လက္ရွိအစုိးရ လြတ္လပ္စြာ ေအာင္ျမင္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနရတာမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအဟန္႕အတားေၾကာင့္၊ အေရးႀကီးၿပီး အခရာက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုကုိ စစ္တပ္က အပုိင္စီးထားတာေၾကာင့္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ ဆုိတာေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပေနတဲ့အခ်ိန္မွက်မွ ဦးဝင္းျမင့္က သည္သုိ႕သည္ႏွယ္ ေျပာထြက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ ဗမာျပည္ျပႆနာဟာ စစ္တပ္ကုိ စစ္အုပ္စုက တလက္ကုိင္ လုပ္ထားေသာ ျပႆနာ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သားစဥ္ေျမးဆက္တည္တံ့ဖုိ႕ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိ္င္ဦးေတာင္မွ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားကုိ အကုန္အစင္ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြး အာဏာျပန္ယူႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရွိၿမဲ ရွိေနလိမ့္ဦးမယ္။
စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ပြဲရေရးခရီးကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျပည္သူမ်ား ရွည္ၾကာနာက်င္စြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရဦးမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *