ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးမှ တတိုင်းပြည်လုံးဖွံ့ဖြိုးရေးသို့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(ယာယီ) ၏ အစီရင်ခံစာ (၁၉၉၄ သြဂုတ်)

By | August 15, 1994

Gs-Report-1994

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *