ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သို႔ သဝဏ္လႊာ

By | October 20, 2016

သို႔-
ဗဟိုေကာ္မတီ
ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

မွ
ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ (၅၄) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။

ခ်စ္လွစြာေသာ ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ကမၻာ့လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက အရင္း႐ွင္စနစ္က်ဆံုးမႈကို ကာကြယ္ေရး အတြက္ အ႐ူးအမူးလံုးပန္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခ်ိန္တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတိုက္ႏိုင္ငံတခုမွ မိမိတို႔က ကမၻာေပၚ႐ွိအရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတည္႐ွိရာ ဥေရာပတိုက္တြင္ အရင္း႐ွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾက ေသာရဲေဘာ္မ်ား၏ ကြန္ဂရက္ကို ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလ နယ္ေျမလုယက္မႈႏွင့္ခြဲေဝမႈမွာ အဆံုး သတ္ဖို႔ေနေနသာသာ လက္ေတြ႔တြင္ ပို၍ျပင္းထန္၊ ပို၍ေကာက္က်စ္လာသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။ သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပႆနာသစ္မ်ား သည္သမိုင္းတြင္မႀကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလာသည္။ ယခုလိုအေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားက တ႐ုတ္ပင္ လယ္တြင္စစ္အင္အားစုၿပံဳရန္ လံုးပန္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္အေနာက္ဖက္တံခါးေပါက္မ်ား႐ွိရာ ဗမာ ျပည္မွာလည္း ဤဝဲဂယက္အတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းျခင္းခံရပါေတာ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ႀကီးႏွစ္ခုအၾကားတြင္တည္႐ွိကာ ကမၻာ့အေရးအပါဆံုးပင္လယ္ေရေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ တည္႐ွိေနသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက အၿမဲပင္ မ်က္ျခည္ျပတ္မခံေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးကို စြက္ဖက္ရန္ အႀကံအစည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အစြမ္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ဥေရာပတိုက္ျပည္သူမ်ား၏နယ္ခ်ဲသမားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္လႈပ္႐ွားၾကသည္မ်ားမွာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးႀကီးလွပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတုန္းက လိုပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး စည္းလံုးကာ နယ္ခ်ဲ႕အင္အားစုမ်ား၏ တကမၻာလံုးအား မီးေလာင္တိုက္သြင္းရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ၾကရပါမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာအစိုးရ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔လာၾက သည့္ျပည္သူမ်ား၏ မာ့က္စ္ဝါဒကိုစိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္တိမ္းညႊတ္မႈတိုးပြားလာေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေန ျဖင့္ ဤအခြင့္ေကာင္းကိုအသံုးျပဳကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသစ္ ေလာင္းသြားၾကပါမည္။

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ငါးဆယ့္ေလးႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အၾကားမွ ညီေနာင္ပါတီဆက္သြယ္ေရးအဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *