ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကြေညာစာတမ်း ( ကားလ်မာ့က်စ်၊ ဖရက်ဒရစ် အိန်ဂယ်)

By | February 2, 2008


communistmanifesto2008feb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *