ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၁၂ – ၈ – ၂၀၀၉)

By | August 12, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *