၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

By | January 1, 2003
  • အေမရိကန္အစုိးရအား နအဖ က ေျဗာင္ လက္ယပ္ေခၚလုိက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ …
  • ဘဏ္မ်ားအၾကပ္အတည္းေတြ႕ေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ … (၂၃-၂-၂၀၀၃)
  • လူထုကို ‘၁၂ ဘုိး’ က်ည္ေတြသုံးၿပီး ပစ္ခတ္ဖုိ႔ နအဖျပင္ဆင္ေနတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ … (၉-၁-၂၀၀၃)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *