ေရွ႕အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၁)

By | February 14, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *