႐ိုးမ ခ်စ္သူ

By | July 31, 2014

               ( ၁ )

    “ ေၾကကြဲမႈအား

        အင္အားအျဖစ္

        ေျပာင္းလဲ ပစ္ၾက”

ထားရစ္ တရား မေမ့ျငားလည္း

တားဆီးမရ  မ်က္ရည္စနဲ႔

႐ိုးမ ေတာင္ညိဳ  ႐ိုးမ ငိုၿပီ။

 

*   ျမရာေတာလည္း

႐ႈိက္ေမာ ပင့္သက္  မ်က္ရည္စက္နဲ ့

ေပြ႕ဖက္နမ္း႐ႈံ႕

ေခါင္းကို ငုံ႔ကာ  ဦးၫႊတ္ရွာၿပီ။

 

*   ႐ိုးမရပ္ဖြား   ႐ိုးမသားကို

႐ိုးမႀကိဳရွာ  ေၾကကြဲစြာျဖင့္။

 

သခင္သန္းထြန္း – တဲ့

ေမာ္ကြန္းအစဥ္  ကမၸည္းတင္ရစ္

႐ိုးမခ်စ္သူ

လူထုေခါင္းေဆာင္ အာဇာနည္။

 

( ၂ )

*   ေက်ာက္တိုင္ထူစိုက္ ပန္းၿခံစိုက္ၿပီး

ကမၺည္းမဆင္ စာမတင္လဲ

ဝမ္းနည္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ ။

 

*  ႐ိုးမေတာင္သည္  အာဇာနည္ရဲ႕

တကယ့္ေက်ာက္တိုင္  ေမာ္ကြန္းတိုင္ေပါ့

မယိုင္မပ်က္ ထာ၀စဥ္။

 

*  ႐ုိးမတေၾကာ ႐ိုးမေတာသည္

အာဇာနည္ရဲ႕ တကယ့္ပန္းၿခံ

ဥယ်ာဥ္မွန္ေပါ့

ရွင္သန္ဖူးပြင့္ ပန္းေဟဝန္။

 

*  ႐ိုးမ ေတာင္ေတာ မေပ်ာက္ေကာသမ်ွ

ထာဝရအနီ အာဇာနည္အတြက္

မပ်က္စိမ္းျမ ႐ိုးမေက်ာက္တိုင္

ေမာ္ကြန္းတိုင္သည္

ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ေျမမွာရပ္လ်က္။

 

*  မျပတ္ စိမ့္စမ္း ႐ိုးမပန္းၿခံ

ဥယ်ာဥ္မွန္သည္ ရာသီဆယ့္ႏွစ္လ

မျပတ္ရေစ ဖူးပြင့္ေစလ်က္

မပ်က္ေန႔စဥ္ ပန္းစုံဆင္သ

ပန္းေခြခ်ဆဲ။      ။

(ဥကၠဌႀကီး သခင္သန္းထြန္းသို ့ ဦးၫႊတ္အေလးျပဳလ်က္)

                                                          ဝင္းတင့္ထြန္း

                                                        ၂၄ စက္တင္ဘာ ၁၉၇၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *