သဘာဝအနီနဲ႔ ထာဝရအနီ

By | August 1, 2014

တမ်ဳိး႐ိႈးထုတ္ကာ မႂကြားလိုေသာ္လည္း

ဟိုး မိုးကုတ္က ပတၱျမားဆိုတာ

ဒို႔လူထုနဲ႔သာဆိုင္ရာ

သဘာဝရတနာျဖစ္ေၾကာင္း

ကမၻာသူ ကမၻာသားအေပါင္း သိၾကပါတယ္။

 

သဘာဝပတၱျမားဟာ

ေျမသားမ်ားေအာက္ေရာ

ေက်ာက္လႊာအထပ္ထပ္တြင္ပါ

ဓာတ္အင္အားမ်ားစြာေပါင္းျပဳ

ႏွစ္ေထာင္ေသာင္းသိန္းသန္း စုစည္း

ျဖစ္တည္ၿပီး လာခဲ့တာပါ။

 

ဤအနီေက်ာက္မ်ားထဲမွ

ငေမာက္မည္ေခၚ

ျပည္ေတာ္တန္လို႔မွတ္ထား

ပတၱျမားနီခဲ

ရဲြရဲြလဲ့လဲ့ကို

နယ္ခဲ်႕ရဲ႕ဗိုလ္ ခိုးယူသြားခဲ့တယ္။

ဗိုလ္စေလဒင္သက္သက္လား

နယ္ခဲ်႕လက္ခ်က္လား

အျငင္းပြားရန္မလိုပါ။

 

ယခင္တခိ်န္တခါက

ဦးမေကာင္း ကင္းဝန္ဟာ

အဂၤလန္မွာေရာက္စဥ္

ဟိုဘုရင္ကို ေျပာျပလိုက္ရာ

လြန္စြာအံ့ၾသ လိုခ်င္ေဇာကပ္ခါ

စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္။

 

နိုင္ငံေတာ္လည္း ျပန္ေရာက္ေရာ

မင္းသီေပါထံ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ

ဘုရင္သီေပါမင္း ေဒါသစိတ္ဝင္

ဟင္ – နင္ဘာေတြ လုပ္ခဲ့တာလဲ

ငါဟာ နင့္ကို ဘာအာဏာေပးခဲ့လို႔လဲ

စိတ္မထိန္းနိုင္ေတာ့ဘဲ ေငါက္လိုက္တယ္။

 

ထိုမွတဆင့္ ဘုရင့္သေဘာက်

ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘိုးလိႈင္ဟာ

တာဝန္ယူခဲ့ကာ

နယ္ခဲ်႕ကိုယ္စားလွယ္အား

သြားေခၚေစခိုင္းလို႔ေရာက္လာ

ေဆြးေႏြးပါေတာ့တယ္။

 

ေဆြးေႏြးပဲြျပဳၾကရာတြင္

နန္းစဥ္ငယ္ပတၱျမား

ထုတ္ျပသြားၿပီးကာ

တန္ဖိုးသာ ေျပာေစပါသည္

တိုင္းျပည္ ၁ ျပည္တန္မည္လို႔ ကိုယ္စားလွယ္က

ေျပာပါတယ္။

 

ဒုတိယပတၱျမား ထုတ္ျပျပန္ရာ

ဒါတိုင္းျပည္ ၃ ျပည္တန္မည္လို႔

ျပန္လည္တင္ျပျပန္တယ္။

 

ရႊန္းလဲ့ေတာက္ေတာက္

ငေမာက္ပတၱျမားကို

ထုတ္ျပသြားတဲ့အခါ

အံ့ၾသစြာၾကည့္လ်က္

မင္သက္မိသလိုျဖစ္ျပီး

တိုင္းႀကီးျပည္ႀကီး

၇ ျပည္နီးနီး တန္နိုင္တယ္လို႔ဆိုတယ္။

 

ေယာဝန္က တြင္းႀကီးတခုလံုး

အကဲျဖတ္ပါဦးလို႔ေျပာရာ

ေအာ – ေအာ နဲ႔ ျဖစ္ေနျပန္ၿပီး

တန္ဖိုးႀကီး ျဖတ္ဖို႔မျဖစ္နိုင္ပါဆိုရာ

ဦးဘိုးလိႈင္ဟာ ပိုင္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ခါ

ဒီစာခ်ဳပ္ေတြ ဘာလိုေတာ့မွာလဲေျပာၿပီး

စာခ်ဳပ္ႀကီးကို ဆုတ္ၿဖဲပစ္လိုက္ပါတယ္။

ဒါေတြက သဘာဝပတၱျမားအေၾကာင္းပါ။

 

ခုေတာ့ ထာဝရပတၱျမားဆိုတာဘာလဲ?

ေခတ္မ်ားနဲ႔စနစ္မ်ားဟာ

ျဖစ္ပြားကာ တိုးတက္

နွစ္မ်ား အဆက္ဆက္တို႔မွာ

စဥ္းစားသံုးသပ္ၾကရာ

မျပတ္ေဝဖန္

အႀကံဉာဏ္ထုတ္ျပဳ

စုစည္းဆင္ျခင္

ပညာရွင္မ်ားစြာ

ရိွခဲ့ပါတယ္။

 

ပညာရွင္ေတြ မ်ားစြာထဲက

မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂ်ယ္တို႔ဟာ

စဲြၿမဲစြာေလ့လာဆန္းစစ္

ျပင္သစ္အေတြ႕အႀကံဳထဲမွ

တပံုတပင္သင္ခန္းစာရၾကတယ္။

 

အိန္ဂ်ယ္က ကမၻာ့အျမင္သစ္ဟာ

ထူးျခားစြာ ျဖဴးဝါးဘက္အေပၚ

သေဘာတရားျမတ္ကို

မာ့က္စ္ကသာ ၁၈၄၅ ခုနွစ္မွာ

စတင္ေရးခဲ့တာကို မွတ္တမ္းျပဳခဲ့တယ္။

 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းျမတ္ကို

မာ့က္စ္ – အိန္ဂ်ယ္တို႔ (၂) ဦးက

စာတမ္းအျဖစ္ ထုတ္ခဲ့တဲ့နွစ္ဟာ

ဂ်ာမနီဘာသာနဲ႔က ၁၈၇၂ နွစ္

႐ုရွားဘာသာျဖင့္ ၁၈၈၂ နွစ္

အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔က ၁၈၈၈ နွစ္တို႔မွာ

အမွာစာေရး ထုတ္တာပါ။

 

ထာဝရအနီ

စေပၚၿပီဆိုကတည္းက

ကမၻာထဲတြင္

ဟိုက တဟင္ဟင္

ဒီက တဟယ္ဟယ္နဲ႔

နယ္ခဲ်႕တို႔ ဘဝင္ဆို႔သြားခဲ့ၾကတယ္။

 

ထာဝရအနီ စျဖစ္ေပၚခ်င္းမွာပဲ

စနစ္ေဟာင္းတြင္းဆူညံ

အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္ျပန္

လူမဆန္သူမဆန္

အမိန္႔ထန္ျပင္း

ပုခက္တြင္းမွာ

ခုခ်က္ခ်င္းသာ သတ္ေစတဲ့။

 

ထာဝရအနီသက္ျပင္း

သတ္ကြင္းထဲ ေရာက္ေသာ္လည္းမေသ

မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခိုက္ခံရလည္းမေသ

ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္ၾကားေရာက္လည္း

မားမားမတ္မတ္ႀကီးရပ္တည္ဆဲ

နီရဲနီလ်က္ ၿပံဳးမပ်က္ခဲ့ပါ။

 

ဝဲဂယက္ေတြထဲက

အၿမဲတေစ ႐ုန္းထြက္ရၿပီး

ကမ္းတဖက္မ်ားအေပၚ

ေရာက္ျပန္ေသာအခါ၌မူ

လူမသမာတသိုက္

မိုက္႐ိုင္းရက္စက္စြာ ေသနတ္တုတ္ဓားနဲ႔

ခုတ္သြားသတ္ျဖတ္အေသသတ္လည္း

မေသတဲ့ထာဝရအနီပါ။

 

ဒီေန႔ဒီအခိ်န္ခါ

ကမၻာ့ဗိုလ္ငမိုက္က

ငါ့အလိုမလိုက္ရင္

နင္တို႔တြင္ေနရာမရိွ

ေသၾကရမည့္လမ္း

မျပန္တမ္းသြားေရး

အသားေပးလုပ္ေန

ထာဝရအနီေတြနဲ႔

ျပည္သူေတြရဲ႕အထဲ

အၿမဲသတိရိွသင့္ပါတယ္။

 

စနစ္ေဟာင္းရဲ႕သခင္

ဗိုလ္ဘုရင္ရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔

သစၥာေဖာက္တို႔ လက္တဲြလ်က္

ယာယီပ်က္သြားခဲ့ရတဲ့

ထာဝရအနီမ်ားရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာမွာ

အစို႔အေညႇာက္ေတြ ထြက္ေပၚျပန္ဆဲ

ဗိုလ္ငနဲတသိုက္ရဲ႕အနၲရာယ္

အၿမဲတကယ္ရိွေနတယ္ဆိုတာ

သင္ခန္းစာေတြ ရၿပီးသားျဖစ္

အသစ္သည္ ျဖစ္တည္လာ

ပ်က္သြားလိုက္ ျပန္ေပၚလာ

ဒါဟာ အသစ္တို႔ရဲ႕ခရီးစဥ္ႀကီးပါ။

 

ဗိုလ္တကာ့ဗိုလ္ႀကီးက

အသာစီးရၿပီးေနာက္

ေကာက္က်စ္တဲ့အႀကံထုတ္

ဟန္လုပ္ၿပီး စကားလွေျပာ

သူ႔ေနာက္ေက်ာမွာ ဓားကိုဝွက္ထား

သူ႔သေဘာမ်ားအတိုင္း လိုက္ကာလုပ္ေန

႐ုပ္ေသးတသိုက္တို႔အျပင္

အခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြသည္ပင္

ဒီေခတ္အနီပတၱျမား

အလကားဟာႀကီးဆို ႐ံႈ႕ခ်

ေၾကမြသြားေရးတိုက္ခိုက္

ဟားတိုက္လို႔ မရယ္ခ်င္ေသာ္လည္း

မသတီစက္ဆုတ္စရာ အမွန္ပါ။

 

ျပည္တြင္းကို ဒီေန႔ျပန္ၾကည့္ပါစို႔

စစ္ထိပ္သီးတို႔လည္း

သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္

မာန္ဝင့္မာန္တက္ကာ

ဖက္ဆစ္ဝါဒလမ္းစဥ္နဲ႔

အရမ္းပင္ ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း

ဖမ္း – က်င့္ – သတ္ – ဖ်က္လုပ္ေနတာ

လူမိ်ဳးတိုင္း ခံေနရပါပေကာ

အဲဒါ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုးေထာင္ပါပဲ။

 

ဗမာျပည္ပါတီဟာ

ထာဝရအနီေပၚမွာ

ခိုင္ခံ့စြာရပ္တည္ခဲ့ကာ

တခါတရံမွာေတာ့ ရပ္တည္မႈအေပၚ

ထိခိုက္ေသာ္ျငားလည္း

ေဆြးေႏြးၿပီး ျပင္ခဲ့ၾကတယ္။

 

ဒီေန႔မ်ဳိးဆက္မ်ားအျပင္

ေနာင္တြင္ေရာ မိ်ဳးဆက္သစ္မ်ားဟာ

ထာဝရအနီနဲ႔ ဗမာျပည္၏

ပကတိတည္ရိွတဲ့ ႐ုပ္ဘဝတို႔

မွန္ကန္တိက်စြာ ေပါင္းစပ္

လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ၾကပါက

ဗမာျပည္ လူမိ်ဳးေပါင္းစံုတိုင္း

သမိုင္းမွာေတြ႕ရ – ႀကံဳရ – ႂကြယ္ဝသူမ်ားဟာ

ထာဝရအနီ – ပါတီနဲ႔အတူတကြ လက္တဲြခီ်လွ်င္

ဗမာျပည္တြင္ သဘာဝအနီေရာ – ထာဝရအနီကိုပါ

ျပည္သူတကာ ပိုင္ဆိုင္လာရင္

တိုင္းျပည္တဝွမ္း ပန္းေပါင္းစံုျဖင့္

ပြင့္ၾကၿမိဳင္ၿမိဳင္ ႀကိဳင္လိႈင္ေမႊးနံ႔

သင္းပံ်႕ၾကည္သာ ျဖစ္ေနမွာပါတည္း။

 

အားလံုးကို ေလးစားစြာျဖင့္ –

ရဲေဘာ္ေအာင္ (ခ) ရဲေဘာ္မ်ဳိးျမင့္

(၂ဝ၁၄ – ၆ – ၈)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *