စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္ အမွာစာ

By | August 1, 2014

ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား –

၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေမြးေန႔ျဖစ္သလို ၇၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန႔လည္းျဖစ္သည္။

-၂ဝ၁၄ ခုနွစ္ တနွစ္လံုးကို ပါတီအေနနွင့္ “ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စိန္ရတုအခါသမယ” လို႔ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

– ယင္းကာလအတြင္း စိန္ရတုသဘင္အထိမ္းအမွတ္ျပဳသည့္ စာေစာင္၊ စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္မ်ား ရိွေၾကာင္း ေျပာလိုသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံတြင္ သမိုင္းဝင္ စာမူစာတမ္းမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ သီခ်င္းေခြမ်ားအျပင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီလိုလားသူမ်ား၏ စာမူေျမာက္ျမားစြာ (ဝတၴဳ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါးနဲ႔ အဓိဌာန္ျပဳခ်က္မ်ား) လက္ခံရရိွ စုေဆာင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဒါေတြကို လိုအပ္သလို ျပည္သူလူထုသို႔ ထုတ္ျပန္အသိေပး တင္ျပသြားပါမည္။ တင္ဆက္ရာတြင္ ပါတီဝက္ဘ္ဆိုက္အျပင္ ပါတီစာေစာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔အာဏာ၊ အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ တျခားအထိမ္းအမွတ္ျပဳစာေစာင္စာတမ္း၊ ပို႔စကတ္မ်ားမွလည္းေကာင္း ျဖန္႔ခိ်သြားပါမည္။ အႀကိဳအျဖစ္ ပါတီဝက္ဘ္ဆိုက္မွ စတင္ျဖန္႔ခိ်ေနၿပီျဖစ္သလို ယခုလည္း အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေဝလိုက္ပါၿပီ။

ေနာက္ဆက္ၿပီး ျပည္သူ႔အာဏာ ၂ တဲြ ထုတ္ေဝပါမည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္အတဲြနွင့္ ရဲေဘာ္မ်ား ေရးသားျပဳစုၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားက တတဲြျဖစ္ပါမည္။

တဆက္တည္းတြင္ ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ (COC) မွ စုစည္းျပဳစုသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသမိုင္း ထုတ္ေဝႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲပါ။ ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ေလ့လာဖတ္႐ႈၾကၿပီး ေဝဖန္ခ်က္မ်ား၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံဉာဏ္မ်ား ေပးႏုိင္ပါေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(၁၊ ၈၊ ၂ဝ၁၄)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *