ဂ်ာမနီကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပုိ႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

By | August 23, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *