ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ပါေစ

By | July 31, 2014

( ၁ )

*   ဥကၠ႒ႀကီး သခင္ဇင္

အသင္ဟာ –

ငါတို႔ရဲ႕

ႀကီးျမတ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးပါ။

 

*  အတြင္းေရးမွဴးႀကီး သခင္ခ်စ္

 ေဗာ္ရွီဗစ္ ပီသ

ဂုဏ္ေျပာင္လွတဲ့

ငါတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးပါ။

 

*  ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ ေတြဟာ

အာဇာနည္ပီပီ

ဘာမထီစိတ္ဓာတ္

အျပတ္သားဆုံး စိုက္ထူ

ရန္သူနဲ႔ တိုက္ခိုက္ရင္း

ေသြးခ်င္းခ်င္းနီ

ေသသည္အထိ

သတၱိအားမာန္  ေအာင္လံမစြန္႔

မတြန္႔မေဖာက္  မရြံ႕ေၾကာက္ခဲ့

“ ဒူးေထာက္တယ္ ဆိုတာ

ကြန္ျမဴနစ္တို႔ အဘိဓမၼာမွာ

ဘယ္ခါမွ မရွိဘူးေဟ့ – ”  လို႔

လက္ေတြ႕နဲ႔ ျပသသြားခဲ့ၾကတယ္။

 

( ၂ )

*  ဥကၠ႒ႀကီးတို႔ေတြဟာ

သူရဲေကာင္းပီသစြာ

က်ဆုံးသြားခဲ့ရပါၿပီ။

 

* ဒါေပမဲ့

ဗမာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ

ဘယ္အခါမွ မေသဆုံး

အဝင္းပဆုံး ဆက္ရွင္သန္

အဖန္ဖန္ ထြန္းေျပာင္ေနမွာ ေသခ်ာတယ္။

 

*  ဥကၠ႒ႀကီးတို ့ေတြရဲ႕

မြန္ျမတ္တဲ့ ဘဝ

ၫႊန္ျပခဲ့  လမ္းေၾကာင္း

မေဟာင္းမမွိန္   မတိမ္မညစ္

ထိန္ေဝသစ္ဆဲ

ခ်စ္ေသာ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္သူမ်ား

ႏွလုံးသားမွာ  ထာဝရအစဥ္

ေမာ္ကြန္းတင္ကာ

ကမၻာတည္သေရြ႕ တည္ပါေစ။       ။

 

(သူရဲေကာင္းပီသစြာ ဂုဏ္ေျပာင္စြာနဲ ့ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးသခင္ဇင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္တို႔အား

        ေလးစားစြာျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္)

                                                                                ၀င္းတင့္ထြန္း

                                                                                 မတ္လ၊ ၁၉၇၅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *