Category Archives: ႏုိင္ငံတကာေရးရာ

ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက – ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမေဒးေၾကညာခ်က္

ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္။ အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရး၊ တန္းတူေရးနဲ႔ဆို႐ွယ္လစ္ဝါဒအေရးတို႔ အတြက္ ေသြးစည္းတိုက္ပြဲဝင္ၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကမၻာႀကီးတခုလံုးကို ညဴကလီယာစစ္ပြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္တခုလံုး ပ်က္သုဥ္းလုနီးပါးျဖစ္ေစေနတဲ့ ထရမ့္ရဲ႕စစ္ယႏၱရားႀကီးအရိပ္ေအာက္မွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမေဒးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ အႏုျမဴသိပၸံပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရေျပာရရင္ ထရမ့္ပ္အာဏာရလာၿပီးေနာက္ ရက္ ၁ဝဝ အတြင္းမွာပဲ ကမၻာပ်က္ေန႔ တြက္ခ်က္တဲ့နာရီကို ႏွစ္မိနစ္ခြဲ ပိုနီးသြားေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာႀကီး ဒီေလာက္ကမၻာပ်က္ေန႔နဲ႔ နီးခဲ့တာဟာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ စစ္ေအးစစ္ပြဲရဲ႕အထြတ္အထိပ္တုန္းက အေမရိကန္က ဆိုဗီယက္ယူနီယံကို တိုက္ဖို႔စစ္ျပင္တဲ့ကာလပဲ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားတုန္းက ဖူကူးယားမား ေၾကညာခဲ့တဲ့ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ပြဲဇာတ္သိမ္းခန္းပါလား။ ၿပီးခဲ့တဲ့၂၅ ႏွစ္အတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ အေပၚစီးက ရေနခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ေျပာတဲ့ “သာလြန္ခ်က္” ကိုလည္း ႀကံဳးဝါးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစနစ္ရဲ႕ ဧရာမဓနဥစၥာနဲ႔စြမ္းရည္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ကမၻာေပၚ႐ွိ ေသြးစုပ္ခံ ဆင္းရဲမြဲေတသူေတြကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊… Read More »

ျပည္သူလူထုမွတပါးအျခားမ႐ွိ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းစည္းလံုးၿပီး ျပည္သူႏွင့္လူသားမ်ား၏ ရန္သူေတြကို ဆန္႔က်င္ရန္လံႈ႕ေဆာ္ေနသည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ လက္တကမ္းမွာပင္ ႐ွိေနသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔က တူရကီႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းပြဲတြင္ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေသးစိတ္ မသိရေပ။ သို႔ေသာ္ အာဏာသိမ္းပြဲကို စီစဥ္သူမ်ားထဲတြင္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ား ပါဝင္သည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိသည္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားက တာဝန္လႊဲေပးျခင္းမခံရသူသည္ ေအေကပီ (AKP) ပါတီက ဖန္တီးထားေသာ အေမွာင္ကို အႏိုင္မတိုက္ႏိုင္၊ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာမ်ားကို မ႐ွင္းလင္းႏိုင္ဆိုသည္ကိုလည္း အေသအခ်ာ ေျပာႏိုင္သည္။ ယေန႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ျပသေနသည္ကေတာ့ တူရကီျပည္သူမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေအေကပီပါတီကို ဖယ္႐ွားႏိုင္ရင္ဖယ္႐ွား၊ မဖယ္႐ွားႏိုင္လွ်င္ ေအေကပီပါတီ၏ ေဖာက္ျပန္ေသာေပၚလစီမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါးလာၿပီး သူတို႔၏ လူသတ္မႈ၊ လုယက္မႈႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ဆိုျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေအေကပီကိုဖယ္႐ွားႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာအင္အားမွာ ျပည္သူလူထုမွတပါး အျခားမ႐ွိေခ်။ ယေန႔ည ျဖစ္ပြားခဲ့သည္အားလံုးအတြက္ ေအေကပီတြင္သာ တာဝန္႐ွိသည္။ လက္႐ွိအေျခအေနကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းရင္းအားလံုးမွာ… Read More »

ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ

ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၃။ အားလံုးေသာကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ား၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ခ်စ္လွစြာေသာ ရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား- ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္စံုအစည္းအေဝးႀကီးကို ကေနဒါႏိုင္ငံတိုရန္တိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ဤအစည္းအေဝးႀကီး၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ဆိုးဝါးလာေနေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအက်ပ္အတည္း၊ ေနတိုးႏွင့္သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကေနဒါက ဆက္လက္ပါဝင္ေနမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ဥေပကၡာျပဳမႈဟူေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္႐ွိကေနဒါႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္ရ႐ိွေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေရးႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္အေရးတို႔ကို ေလ့လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအစည္းအေဝးႀကီးက က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါလအတြင္း၌ ပါတီတာဝန္မွ အနားယူသြားေသာ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မီဂယ္ဖီဂရား (Miguel Figueroa) အား ဂုဏ္ျပဳရန္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္ပါမည္။ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ဖီဂရားသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္အစိုးရက ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ပါတီ၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကေနဒါေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္… Read More »

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ား အစည္းအေဝး

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ား အစည္းအေ၀း ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၈-၁၀ရက္။ လစၥဘြန္း ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာေနသည့္ အရင္း႐ွင္စနစ္၏အၾကပ္အတည္း၊ အလုပ္သမားႏွင့္ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး တို႔အတြက္တိုက္ပြဲေတြအတြင္းက အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏အလုပ္တာ၀န္။ နယ္ခ်ဲ႕ သမားမ်ား၏ထိုးစစ္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွာအင္အားစုမ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ၊ လူ တန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္အတြက္ တိုက္ပြဲ –       ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆို႐ွယ္လစ္၀ါဒပါတီ(အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား) –       အာဂ်င္တီးနားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       အဇာဘာဂ်န္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ၾသစေၾတးလ်ားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       တိုးတက္ေသာဒီမိုကရက္တစ္ထရီျဗဴးန္(ဘာရိန္း) –       အလုပ္သမားပါတီ(ဘယ္ဂ်ီယံ) –       ဘယ္လာ႐ုစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဘရာဇီးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ၿဗိတိသွ်ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဘူလ္ေဂးရီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဘိုဟီးမီးယားႏွင့္မိုေရးဗီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏တိုးတက္ေရးပါတီ (စိုက္ပရပ္စ္) –       ကိုရီးယားအလုပ္သမားပါတီ –       က်ဴးဘားအလုပ္သမားပါတီ –       ဒိန္းမတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဒီန္းမတ္ႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       အီဂ်စ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       အက္ကြားေဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ဖင္လန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ –       ျပင္သစကြန္ျမဴနစ္ပါတီ… Read More »