Category Archives: အစီရင္ခံစာ

အထူးကြန္ဖရင့္သုိ႔ တင္သြင္းတဲ့ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ

confreport2013

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တိုက္ဖ်က္ေရးနည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၀ ဧျပီ)

gsreport-2010april

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုိခဲ့ၾကသလဲ၊ ေရွ႕မွာ ဘာဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)

gsreport2009march

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

gsreport2008may

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ)

gsreport2008feb

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ)

gs2007report

၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေမြးေန႔အႀကိဳ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာ (၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္)