Category Archives: သဝဏ္လႊာ

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္။   သို့ ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ   ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား-   ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီွးစြာျဖင့္ ဤသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရးနွင့္ အာဏာရအုပ္စိုးသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပဲြ ဝင္ခဲ့သည့္ ရွည္လ်ားဂုဏ္ေျပာင္ေသာ သမိုင္းရိွခဲ့သည့္ပါတီ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ဗမာနိုင္ငံ၏ ဖက္ဆစ္ဆန့္က်င္ေရးတိုက္ပဲြတြင္ အျမဳေတနွင့္ေခါင္းေဆာင္အင္အား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။   ယေန့ကဲ့သို့ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ဖိနိွပ္မႈေအာက္၌ပင္လွ်င္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ဗမာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီရရိွေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထြန္းကားေရး၊ တိုင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ အမိ်ဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရဲရင့္စြာလုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါသည္။   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတို႔သည္ အိမ္နီးနားခ်င္းပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကသလို နွစ္ပါတီစလံုးပင္ မာ့က္စ္ဝါဒ –… Read More »

ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

သို့ တာဝန္ခံ နိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးဌာန ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၄ ရက္။   အေျကာင္းအရာ။      ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။   ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္ –   ရဲေဘာ္တို႔၏ ပါတီတည္ေထာင္သည့္ (၇၅) နွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ၿဗိတိန္ကြန္ျမူနစ္ပါတီက သဝဏ္လႊာေပးပို႔ရင္း ရဲေဘာ္တို႔နွင့္တသားတည္းရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။   ၁၉၃၉ ခုနွစ္ဆီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားနွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီမွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခဲ်႕သမားႏွင့္ နိုင္ငံတကာဖက္ဆစ္အင္အားစုေတြကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဘံုအေရးေတာ္ပံုတြင္ လက္တဲြတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကသည္။   ယေန့အခါတြင္ နယ္ခဲ်႕စနစ္သည္ ကမၻာႀကီးကို ထပ္မံၿခိမ္းေျခာက္လာေနျပန္ေပသည္။ အလားတူပင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမိ်ဳးသားေရးဝါဒနွင့္ လူမိ်ဳးႀကီးဝါဒတို႔သည္လည္း ကမၻာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေနသည္။ ဥေရာပတြင္ ေနတိုးအင္အားစုမ်ားကို တိုးခဲ်႕ေနၿပီး ပစၥဖိတ္ေဒသတြင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ျပဳလုပ္ေနေပသည္၊၊ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားနွင့္ ကြန္ျမဴ နစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လူမႈဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက္ နိုင္ငံတကာ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈသည္  အဓိကဂုဏ္ယူစရာစံ… Read More »