ႏိုင္ငံတကာကဗ်ာ – ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္

By | December 6, 2016

ဖီဒယ္ ကာစ္ထရိုသို ့

ဖီဒယ္ ဖီဒယ္ လူေတြ ေက်းဇူးတင္တယ္
ေျပာသလိုလုပ္တာနဲ ့ဆိုေတးဖြဲ ့အလုပ္ေတြအတြက္
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ အေ၀းမွ ေဆာင္ၾကဥ္းလာခဲ့
ကြ်န္ေတာ့္တိုင္းျပည္က ၀ိုင္တခြက္၊
ေျမေအာက္က လူေတြရဲ ့ေသြးေပါ့
အရိပ္အေမွာင္ေတြကေန ခင္ဗ်ား လည္ေခ်ာင္းထဲကိုေရာက္၊
ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ရွင္သန္ခဲ့ သတၱဳတြင္း လုပ္သားေတြပါ
ေအးခဲေျမမွ မီးကို တူးေဖာ္ယူၾကရွာ။

ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ သူတို ့ပင္လယ္ေအာက္ကိုထြက္
သို ့ေပမဲ့ ျပန္အလာ သရဲတေစၦေတြပမာ၊
အဆံုးအစမဲ့ညကို က်င့္သားရခဲ့ၾကေပါ့၊
အလုပ္ရက္ရဲ ့အလင္းေရာင္ လုယူခံရေတာ့၊
ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ ေဟာဒီမယ္ ခြက္
ဒုကၡေတြနဲ ့အကြာအေ၀းေတြ မ်ားစြာရဲ ့၊
အေမွာင္ထုနဲ ့ထင္ေယာင္ထင္မွားမႈေတြ ပိုင္စိုးခံ
အက်ဥ္းစံ ေယာက်္ားတို ့ရဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
ေႏြဦးနဲ ့သူ ့ရနံ ့ေတြ ေရာက္လာတာကိုေလ
သတၱဳတြင္းထဲကေန သိေနသူေတြျဖစ္ရဲ ့
ၾကည္လင္ေတာက္ပဆံုးကို ရယူဖို ့
ထိုသူ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတာ သူတို ့သိလို ့ပါပဲ။

က်ဴးဘားကို ျမင္ခဲ့ၾကၿပီ ေတာင္ပိုင္းက သတၱဳတြင္းလုပ္သားေတြက၊
ေျမျပန္႕က အထီးက်န္ သားေတြက၊
ပါတာဂိုးနီးယားက ခ်မ္းေအးေနတဲ့ သိုးေက်ာင္းသားေတြက၊
သံျဖဴနဲ ့ေငြရဲ ့ဖခင္ေတြက၊
‘ခ်ဴကီးကာမာတား’ ကေန ေၾကးနီထုတ္တဲ့
ေတာင္တန္းသြယ္ေတြကို လက္ဆက္ထားသူေတြက၊
အိမ္လြမ္းနာသက္သက္နဲ ့လူထုေတြၾကား
ဘတ္စ္ကားေတြထဲမွာ ပုန္းေနတဲ့ ေယာက်္ားေတြက၊
လယ္ကြင္းေတြနဲ ့အလုပ္ရံုေတြက မိန္းမေတြက၊
ကေလးဘ၀ေတြမွာ ငိုေၾကြးခဲ့တဲ့ ကေလးေတြက
ဒီမွာ ခြက္၊ ယူပါ ဖီဒယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးနဲ ့အျပည့္ပါ
ေသာက္လိုက္တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားရဲ ့ေအာင္ပြဲဟာ
ကြ်န္ေတာ့္တိုင္းျပည္ရဲ ့ႏွစ္ခ်ဳိ ့၀ိုင္လိုပဲလို ့ ခင္ဗ်ားသိလာမွာ
လူတေယာက္တည္းမဟုတ္ လူအမ်ားၾကီး လုပ္ထားတာ
စပ်စ္သီးတလံုးနဲ ့မဟုတ္ အပင္အမ်ားၾကီးနဲ ့လုပ္ထားတာ၊
တစက္တည္းမဟုတ္ ျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊
တဗိုလ္တည္းမဟုတ္ တိုက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့ရွည္ၾကာတဲ့ တိုက္ပြဲရဲ ့ဂုဏ္အစုအေပါင္း
ခင္ဗ်ားကိုယ္စားျပဳသမို ့သူတို ့ခင္ဗ်ားနဲ ့အတူ ရပ္တည္ၾကရဲ ့
က်ဴးဘားသာ က်ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုး က်မွာပဲ၊
သူမကို ပင့္တင္ဖို ့ကြ်န္ေတာ္တို ့လာမယ္
သူမသာ အပြင့္ေတြစံု အကုန္ဖူးပြင့္ရင္ေလ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ ့၀တ္ရည္နဲ ့သာ ေ၀ဆာလန္းဆန္းလိမ့္။

ခင္ဗ်ားရဲ ့လက္ေတြနဲ ့လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့
က်ဴးဘားရဲ ့နဖူး သူတို ့ထိၾကည့္စမ္းပါ
ျပည္သူ ့လက္သီးေတြ သူတို ့ေတြ ့ရမွာ၊
ေျမျမွဳပ္လက္နက္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို ့ထုတ္၊
ေသြးနဲ ့မာန္က ကယ္ထုတ္ဖို ့လာမယ္၊
ကြ်န္ေတာ္တို ့ခ်စ္တဲ့ က်ဴးဘားကို ကာကြယ္ဖို ့ေပါ့။

ပါဘလို ေနရုဒါ
အေရးေတာ္ပံုေတး၊ ၁၉၆၀။

(ရဲေဘာ္ ဖီဒယ္ကာစ္ထရိုသို ့အေလးနီၿဖင့္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *